ĐÈO BÒNG – KEYO | COVER ÚT NHỊ MINO

 • ĐÈO BÒNG – KEYO | COVER ÚT NHỊ MINO

  Posted by utnhiminoofficial on January 18, 2024 at 9:53 am

  video

  Chúng ta là anh ấy cũng biết em là con cô giáo cho ta ở bên ngàn từ trong gia đình nhà của nhung gấm lúa bằng nhau nhưng trăm nhá mộng mà đều mang theo chứ có trong lòng chẳng nhớ năm chờ Tình Ta hoa trắng nhận

  Này cô em đây Có nhớ anh không con ong ba hộ thương trai ngờ em đã lớn đơn vui lấy chồng biết bao Anh đang mượn mong một là em cưới anh còn không anh sẽ cắt lại nhà trai được nhau anh sẽ câu giận làm em xây bước đưa

  Nằm em ngủ tôi đưa để đắng cay thôi Đức nhau đúng ta là nơi cũng biết em là cô giáo cho ta mất nhà mình trong gia đình nhà cô Hai Lúa còn yêu nhưng chắc giấc mộng mơ nhiều bông theo chứ có trong lòng tháng nhớ năm chờ Tình Ta hoa đăng

  Nhập [âm nhạc] [Vỗ tay] [âm nhạc] phải lòng yêu người con gái miền tây áo bà ba người thời gian với đây mất vào Nam người ta có chuyện tay tôi giữ kiếp mà có cái làng ở miền Tây đừng của anh thấy thuộc mình cho môi cháu như có thấm

  Ruộng đồng dao thôi sắp tung qua bỗng nhiên im đầu đầu một là em cưới anh còn không anh sẽ cắt lại nhà trai được nhau anh sẽ câu giận làm em xây anh làm em ngủ Tới thứ đi đắng cay thôi Được Nhau

  Thôi ta đang ai cũng biết em là cô giáo cho ta mơ nhà từ trong nhà đình nhà cửa nhung nhấm lúa là bằng nhau nhưng chẳng giấc mộng mơ nhiều bông khéo chỉ có trong lòng tháng năm chờ Tình Ta Hoa Đăng nhận [âm nhạc]

  Đêm Bước đi làm qua đông ấy ngước mi mình từng như rất nhiều khi chớ nên mua Biệt Ly công anh trăm nghe đã lâu nay hóa Châu 2 cây đường về đây mai không còn bóng này ra là nói cũng biết em là cô giáo cho ta

  Mất nhà từ trong nhà đình nhà có Nhung nhấm lúa khu vực nhiều nhưng chẳng giấc mộng mơ nhiều bông theo chứ có trong lòng tháng năm chờ Tình Ta hoa đăng nhập mình đã biết [âm nhạc] đài đài trai à [âm nhạc]

  utnhiminoofficial replied 2 months, 4 weeks ago 1 Member · 0 Replies
 • 0 Replies

Sorry, there were no replies found.

Log in to reply.

Hide picture