Trái Tim Đông Người Remix | Khắc Việt x DJ Trang Moon | Đừng giả vờ ngọt ngào đi nữa em…

 • Trái Tim Đông Người Remix | Khắc Việt x DJ Trang Moon | Đừng giả vờ ngọt ngào đi nữa em…

  Posted by dj_trang_moon on January 17, 2024 at 10:17 am

  video

  Rời bỏ em là điều khó nhưng điều đó làm được tôi anh đã tự tin hơn rồi qua bao lần sai em không dừng lại em xem anh không tồn tại đường càng đông càng Huyền não nhưng đường trái tim ngược lại chỉ mộtn mình anh bước thôi Em không thay

  Đổi tể hơn Phan Bội chỉ mua Trái Tim Em Đông người [âm nhạc] Đế đừng giả vợt ngọt ngào đi nữa em đừng lôi kéo bằng lời nói chân tay anh nhắm mắt không đồng nghĩa đôi tai không tình nghe những điều về

  Em đừng lại gần và ôm anh em đã sai đừng cho anh được cảm giác an Ui anh muốn nói ra từ đâu Đã bao nhiêu lần em lừa Dố rời bỏ em là điều khố nhưng điều đó làm được tôi anh đã tự tin hơn rồi qua bao

  Lần sài em không dừng lại em xem anh không tồn tại đừng Càng đông càng Huyền não nhng đường trái tim ngược lại chỉ một mình anh bước thôi Em không thay đổi tể hơn V bồi chỉ muốn Trái Tim Em Đông người đ [âm nhạc] ye [âm nhạc]

  Người như em không bao giờ biết tình yêu ý nghĩa thế nào em rơi lên Anh thấy ra tao làm sao giời B em là điều khó nhưng điều đó làm được thôi Anh đã tự tin hơn rồi qua bao lần sài em không dừng lại em xem anh

  Không tồn tay đừng Càng đông càng Huyền não nhưng đừng trái tim ngược lại chỉ mộtn mình anh bước thôi ơi em không thay đổi để hơn Phan Bộ chỉ muốn Trái Tim Em Đông người [âm nhạc] đến [âm nhạc] [âm nhạc] e [âm nhạc] for

  dj_trang_moon replied 3 months ago 1 Member · 0 Replies
 • 0 Replies

Sorry, there were no replies found.

Log in to reply.

Hide picture