Rượu Mừng Hóa Người Dưng Remix | Tlong x DJ Trang Moon |Anh Biết Bây Giờ Đôi Ta Chẳng Là Gì Của Nhau

 • Rượu Mừng Hóa Người Dưng Remix | Tlong x DJ Trang Moon |Anh Biết Bây Giờ Đôi Ta Chẳng Là Gì Của Nhau

  Posted by dj_trang_moon on January 17, 2024 at 7:51 pm

  video

  [âm nhạc] [âm nhạc] lời ngọt ngào Hôm qua anh nhớ mãi đến bây giờ đôi ta bỗng chốc xa lạ thôi duyên em bên ai như ban kia đã đóng thuyền đôi ta chẳng là gì của nhau yêu dấu thôi đành Ngậm Ngùi vội Chọn theo niềm đam

  Mê tháng ngày qua tình em dối trá đôi [âm nhạc] cho nhau cười thêm tháng sau có lẽ bây giờ lòng này chẳng đau như vậy đó Thuyền Hoa đã rời xa bến vắng tình cảm thương lòng càng cay đắng [âm nhạc] lời ngọt ngào Hôm qua anh nhớ mà đến bây

  Giờ đôi ta bỗng chốc xa lạ thôi duyên em bên ai như bạn kia đã đóng thuyền [âm nhạc] giấu Thôi đành lòng người vội Chọn theo niềm đau [âm nhạc] Thuyền Hoa đã rời xa bến vắng tình cảm thương lòng càng cay đắng [âm nhạc]

  dj_trang_moon replied 2 months, 4 weeks ago 1 Member · 0 Replies
 • 0 Replies

Sorry, there were no replies found.

Log in to reply.

Hide picture