KHÚC VƯƠNG TÌNH – CẦN VINH ft KEN LEE x DJ THẢO BEBE | Từ Ngày Gặp Em Con Tim Ngân Nga

 • KHÚC VƯƠNG TÌNH – CẦN VINH ft KEN LEE x DJ THẢO BEBE | Từ Ngày Gặp Em Con Tim Ngân Nga

  Posted by DjThaoBeBe on January 17, 2024 at 8:25 am

  video

  [âm nhạc] một chàng là chang Quân Tứ Đế Vương nước Nam quy Hoàng bao nhiêu mỹ nhân sao trắng nặng mang còn nàng là nàng thiếu nữ xuất thân kim phu dân thường di hành lước ngang vua lấy làm thường tương tư nàng trên ngai Vang bao nhiêu chính sự vua trắng để

  Ngang bao đêm tàn trong mơ mà nụ cười duyên Giang làm lòng vua mang nhớ thương mộtn Ngà từ ngày gặp em từ ngày gặp em Em em em từ ngày gặp em có tim ngân nga khú Phương tim ca khóc trốn Dân Hà chỉ

  Môi em làm tim xa nhá nhìn lòng răng tơ Quân Vương tương từ nhớ thương ngày đêm chuyên khấp dữ Giàng chỉ mong tìm thấy được nàng rồi một ngày sau ba lâu từng từ cũng đã tìm ra nàng đã đên duyên cùng một tràng phu hôi kiếp qua sợ nàng buồn

  Đau V vươ cho sâu tiếng yêu từ lâu có cá phê già C sao v vẫn u sầu [âm nhạc] [âm nhạc] h [âm nhạc] ch sơ ta nằm trong tim Nàng Nặng hơn trong xa cả kế vàng bị nhân thiên hạ có hơn cả nghì trm ta chỉ muốn cùng nàng có

  Nghìn năm kát khảo l vào và C bạn vị chiều chính muốn đứng Ơ trên cao thì không được mạng đến chươ trình th phải chẳng x Ngà từ xa vì nước đang chắn bó một lòng ta từ ngày gặp em có tim ngân nga khú Phương tình ca khóc trốn thân Hà

  Chỉ môi em làm tim xa ngã nhện lòng răng tơ Quân Vương tương tự nhớ thương ngày đêm chuyên khắp dữ Giàng chỉ mong tìm thấy được nàng rồi một ngày sau bao lâu tương tự cũng đã tìm ra nàng đã đế duyên cùng một tràng phui kiếp qua sợ nàng

  Buồn đau cân vươ cho sau tiếng yêu thươ lâu qua cá phê giạ có sao thu vẫn u [âm nhạc] [Vỗ tay] [âm nhạc] [âm nhạc] [âm nhạc] sầu [âm nhạc] h I

  DjThaoBeBe replied 3 months ago 1 Member · 0 Replies
 • 0 Replies

Sorry, there were no replies found.

Log in to reply.

Hide picture