Qua Cầu Rước Em – DanhKa (CIRAY REMIX) | Anh Bắt Cái Ghế Để Ngóng Trông Em Về Remix Hot TikTok

 • MV

  Qua Cầu Rước Em – DanhKa (CIRAY REMIX) | Anh Bắt Cái Ghế Để Ngóng Trông Em Về Remix Hot TikTok

  Posted by 93newg_media on January 17, 2024 at 4:24 pm

  video

  Anh mắt cái ghế ngố trong em về qua bao một Xuân em mới lấy chồng được chưa Anh nhớ hôi đó em nhỏ con vô cùng mà Sao giờ đây em tươi quá chừ gì ta Em như hoa hầu thươ mấy cầu để đón ngem th

  N v nhà mình sống đời mình mà sống có gì mà cười chơ chuyện gì mà khổ qua đã có hnh rời Ba cứ con kiến ở trên l cao ba con chiếng trên lầu [âm nhạc] [âm nhạc] c g đ ng trong em về qu Xân em mơ lấy

  Chồng được chưa Anh nhớ hôi đó em nhó con vô cùng một xíu mà sao giờ ny em tươi quá chừng gệ ta em như hoa hầu thưa mấy cầu để đón ngem th l ch l thấ gi nấu th đế đ Vì nhà mình sống đời mình sống

  Có chì Mở Cười chơ chuyện gì mà khó qua đã có ảnh đời bắt con kiến ít trên lầu cao mang cầu đưa lối cứa bên nhau dờ lâu tới nắp x lâu đài cao n có bao nhiêu tiền nông anh mang về em phứt chỉ muố

  Sau đời này ta sẽ m gần nhau đi lên nhảy có dòng nh quê đ bắt đn ch lên cho nó ny NT cũng bảo tuổi này thế lu khích ch Có lẽ là mê Nếu thích anh là đều em chắc nh thì mình còn gì đâu mà [âm nhạc] CH

  Đ chế trên l [âm nhạc] c một C Lao Xanh chia con nước trôi m m h dòng L khá anh thì nói tiếng ch Có gì đâu mà lo anh thương em mưa nắng Giáy dầu mà thương em cực quá nên anh đầu

  Sáng Trư anh c mấy cầu đi qua cầu để đón em C cầu nhỏ xíu lắc lư qua mấy nhịp cầu kê nói bên d s mấy nh cầu bắt con kiếng ết trên lầu cao mang trầu đưa lối hứa bên nhau dời lâu tớ nất x lâu đài cao có bao nhiêu

  Tiền nông anh mang về em hết chỉ muố sau đời này ta sẽ m gần nhau l một đời này ta sẽ có có em mình C Anh trên thế gian N không còn đu buồn và nhù D sang nh l này hay mới l thế nhưng

  Có đ thấy thì vẫn chêu mình [âm nhạc] n [âm nhạc] ye

  93newg_media replied 3 months ago 1 Member · 0 Replies
 • 0 Replies

Sorry, there were no replies found.

Log in to reply.

Hide picture