Mặc Cho Đúng Sai (Lofi Version) – Phương Đặng | Thương Võ Cover

 • MV

  Mặc Cho Đúng Sai (Lofi Version) – Phương Đặng | Thương Võ Cover

  Posted by ThuongVo on January 17, 2024 at 7:49 pm

  video

  Vì sao phải buông thành tay từng lời hứa đâu còn quan trọng thế mà vẫn chơi được mắt mỗi khi vội ca nhớ anh không thể quên cả giấc mơ răng sợ vẫn muốn được ở bên này mình cách xa đâu ngàn ta sẽ không lại nhau dòng đời xô cố được nhau

  Vẫn mắt nhưng em biết yêu ơi Em có thấy cũng nặng vì sâu mỗi kiểu tươi đã lại lên rối có phải tình yêu là hạnh phúc là ta phải rơi đây Có khi ở bên người anh anh em chỉ một lần nữa có mưa không ạ

  Anh ấy sẽ gặp lại nhau cố được nhiều vẫn [âm nhạc] có thai cũng lặng bước đi thì sau mỗi kiểu tươi đẹp lại Lớn Cô Đơn khó khăn Tình yêu là khó có hạnh phúc bởi rồi à Ê con ơi Giờ đây em đừng cố phải là khi

  Ở bên người anh Anh Nỗi buồn chút em lần cuối Em chỉ xin một lần được yêu đi mua không ạ ừ ừ [âm nhạc]

  ThuongVo replied 2 months, 4 weeks ago 1 Member · 0 Replies
 • 0 Replies

Sorry, there were no replies found.

Log in to reply.

Hide picture