Làm Dâu – Hana Cẩm Tiên cover #93newg

 • MV

  Làm Dâu – Hana Cẩm Tiên cover #93newg

  Posted by 93newg_media on January 17, 2024 at 11:44 am

  video

  Ngày nào tay bế tay bông bên mái tranh nghèo sớm chiều ầu Ừ Mà giờ em bước theo chồng thưa ba Thưa má nghe đau đớn lòng Lỡ mai chốn Nơi Miền Xa thương nhớ quê nhà biết tìm dễ đâ tuổi hơn em phải làm sao thôi nghĩ chi nhiều Thân Phận làm

  Dâu 12 m nước thên thang biết sống đo đùng biết khúc đo trong lấy chồng xa mẹ rời cha Gọi nghiê ai xưa chúng trả ai bướ làm D khó lắm

  93newg_media replied 3 months ago 1 Member · 0 Replies
 • 0 Replies

Sorry, there were no replies found.

Log in to reply.

Hide picture