Hồ Ly Mộng (Như Giấc Mộng Xưa) | Châu Dương | MV Lyrics – Official | Nhạc Hot nhất Tiktok 5/2021

 • MV

  Hồ Ly Mộng (Như Giấc Mộng Xưa) | Châu Dương | MV Lyrics – Official | Nhạc Hot nhất Tiktok 5/2021

  Posted by chauduongofficial5278 on January 17, 2024 at 10:10 pm

  video

  Khi con Vẫn kêu cầm thuốc của cùng luyện trở thành người nhân xa chi phí sinh trong buổi mẹ tháng hơn phố dù cô không Vẫn đâu mà tâm trí chỉ có chưa hỡi trời cao có thương mình trời những người phát cho là Xuyên đến như la

  Mộng không thể Cứ vậy Đức cháy tàn sát thương yêu mà không phúc vui cho một lần xưa ơi người vui phá qua mươi rồi của nơi đây núi đang vay làm sao hôi mình bước quá nhiều chưa Tôi Xích phó tiêu nhớ thật tất xuống chỉ một ngày như thế

  Nhớ giữ thương mỗi trái thân thông Hoa Chẳng thể đốt cháy Tim Vàng không chuyên khó sống lại biết yêu mình chấp nhận câu [âm nhạc] à a cho là xuyên bên như la mộng không thể cả Vậy đừng trách đàn rất yêu mộng không

  Vui cho một lần sau người vui vỡ qua mưa rồi còn lại đây nỗi đắng cay là sau Khuê đi hôi thương yêu chờ từ xinh yêu chưa hết số có một người như thế như tan nỗi trôi tận cơm cơm trong khi đốt cháy tim hót

  Không gian khó sung lại biết khi yêu mình chút nhận nó vỡ vẫn yêu chẳng vẫn đông sâu vẫn yêu cho họ tất số chỉ một ngày như thế nữa vui trôi tình cho chiều hơi trắng trứng không biết yêu mình trước nhận Trăng Khóc xuống lại biết you

  Trong ngăn được bước à ừ ừ

  chauduongofficial5278 replied 2 months, 4 weeks ago 1 Member · 0 Replies
 • 0 Replies

Sorry, there were no replies found.

Log in to reply.

Hide picture