HỌ ĐÂU THƯƠNG EM – PHAN DUY ANH | HANA CẨM TIÊN COVER

 • MV

  HỌ ĐÂU THƯƠNG EM – PHAN DUY ANH | HANA CẨM TIÊN COVER

  Posted by Hana on January 17, 2024 at 7:50 am

  video

  [âm nhạc] [âm nhạc] tình yêu đâu ai biết trước điều gì nay hạnh phúc Mai Thị Biệt Ly đậm sâu bên nhau như bức tường dày cũng đổ vỡ sau hai từ chia tay rồi anh đi theo người mới người ta cũng đã bỏ rơi để hôm nay anh phải không

  Đợi ôm em chút được không Đừng khóc Anh ơi đừng buồn giọt nước người ấy đừng tuông kệ em nghe đi xem nào người ta đã bỏ anh sao ở đâu thương anh thật lòng mà sao anh vẫn còn đợi mong còn em yêu anh chẳng thành Tại sao anh bỏ rơi em

  [âm nhạc] [Vỗ tay] rồi anh đi theo người mới người ta cũng đã bỏ rơi để hôm nay anh phải không nồi ôm em chút được không Đừng khóc Anh Ơi Đừng Buồn Giọt nước mắt ấy đừng tổn kể em nghe đi xem nào người ta đã bỏ anh sao

  Ở đâu thương anh thật lòng mà sao anh vẫn còn đợi mong còn em yêu anh chẳng thành Tại sao anh bỏ rơi em [âm nhạc] đừng khóc Anh Ơi Đừng Buồn Giọt nước mắt ấy đừng tuôn kệ em nghe đi xem nào người ta đã bỏ anh sao

  Khổ đau thương anh thật lòng mà sao anh vẫn còn đợi mong còn em yêu anh chẳng thà Tại sao anh bỏ rơi em [âm nhạc]

  Hana replied 3 months ago 1 Member · 0 Replies
 • 0 Replies

Sorry, there were no replies found.

Log in to reply.

Hide picture