Gọi cuộc đời là những vị đắng … Mikelodic Live

 • MV

  Gọi cuộc đời là những vị đắng … Mikelodic Live

  Posted by 93newg_media on January 17, 2024 at 10:13 pm

  video

  [âm nhạc] những lời ca không cho đời ta rằng đời người và đang chìm lắng bắt đôi chân lên vai mà say vì tao đúng nơi Vòng Xoay mày từng như thế lại là hay dù mình có diễn tốt đến mây cùng đến lúc đã màn hình đôi mắt ấy

  Thanh tịnh còn gì trầy xước Mình dòng người tìm đâu ai giữ thân tình mà đâu ai níu chân mình [âm nhạc] từng xài lo gia đình để tận buông lơi

  93newg_media replied 2 months, 4 weeks ago 1 Member · 0 Replies
 • 0 Replies

Sorry, there were no replies found.

Log in to reply.

Hide picture