ERIK x KHẮC HƯNG – ‘Bao Giờ Đủ Lớn’ (Official MV)

 • MV

  ERIK x KHẮC HƯNG – ‘Bao Giờ Đủ Lớn’ (Official MV)

  Posted by erik_official on September 22, 2020 at 12:00 pm

  video

  Anh alo một cái mông cho đi đâu từng ngày thế Tôi đã mơ đừng mong sao mình sẽ lớn nhanh làm người lớn chặt tiếng hơn chút tự do đi khắp đó đây Làm sao đem ném muôn ngàn ánh sao và đi muôn ngàn

  Quan rồi đi đến khi nào thì to hơn bùn ơi Và tôi vẫn nhớ những người trong ngày tôi vẫn còn bé hơn 3 khẽ miểm cười nhìn trời xanh và núi Khi con nghe thấy Đây lục trong tiếng đó khi con người đây mỗi việc cùng những cơn mưa khi còn những

  Cái tâm hồn trong anh mà khi con ô tô được trái tim ngày đau bao giờ lớn nó ngày ra con nó đó thể đã qua chẳng thể đó bằng nhưng dặm đường Đừng Quên Khắc mỗi phút giây đường ta chung thành mỗi ngày thời gian trôi qua tôi càng đắt

  Hơn và yêu Thư càng đơn hàng không biết khi nào thì tôi mới cùng lỡ Và tôi vẫn nhớ những lời ru xưa Lòng Tôi manh còn bé thơ Ta Khẽ mỉm cười chơi tình và đó khi tôi nghe thấy Đây trong tiếng đó

  Mình còn ơi thấy vui vui vẫn mượt khi có những cái tâm hồn trong anh mắt khi còn yêu đâu được trái tim mình ngày đó vẫn em đi học hành quay ra con sẽ vì đâu vì đâu nó ôm con qua ừ ừ âm nhạc chưa cùng Ba Đình có về xuôi

  Trên chiếc Honda từ Facebook thì thôi Còn mạnh chúng ta giữa chống lúc đó biết bao vất vả thế nhưng mà tôi luôn Nói Tình Cảm thấy nhỏ cái cuộc đời như trời cao và hít một hơi con sẽ thôi ơi trong tiếng đó con gái tôi vui khi có nhìn

  Thấy đau buồn trong anh mà khi còn yêu đâu Trái tim em về đâu ngày nó bảo nó đi Con đã lớn và nơi con đã con bò con bò ở nơi dù trong tiếng đó con người thấy tôi mình cũng như khi con nhìn thấy

  Trong bộ nhớ trong anh mà khi còn yêu đâu được trái tim mình về đâu con giờ ngày nó nó đi con đã Văn ơi con đã có con bò con Môn

  erik_official replied 3 years, 6 months ago 1 Member · 0 Replies
 • 0 Replies

Sorry, there were no replies found.

Log in to reply.

Hide picture