Cứ Vội Vàng – Minh Vương M4U | Thương Võ Cover

 • MV

  Cứ Vội Vàng – Minh Vương M4U | Thương Võ Cover

  Posted by ThuongVo on January 17, 2024 at 11:53 am

  video

  Em cứ vui vàng ván mưa ngâu đi đâu anh thường Trời Xấu biết về nơi đâu cho đêm nay chơi vẫn nối không anh suy Lỡ quá anh suy Cứ Vội Vàng mất trời cơn mưa chiều nay yêu mãi để không chịu những nỗi qua yêu ơi đây khóc nước mắt ngược

  Dòng yêu ai để không chịu nhưng tốn thường để mỗi khi mưa rơi trong lòng đừng có Ừ anh trao tình yêu vội vàng đến vậy rồi cách giữa mưa chút cay vỡ anh xa lại em không hận Anh cũng trong trách anh chi

  Tiết với chú tới ôm về nơi ơi người mưa đừng rơi để nụ cười rất sâu bao môi cứ đông đêm nỗi buồn để nhận nhớ mỗi khi đem tôi chưa đi chẳng nhận lại để giờ này tháng đôi được chí mỗi đứng đó cùng

  Những nỗi cô Cơn Mưa thêm nặng hát Nơi Bùi Hoàng Sang đôi cùng ai những năm tháng mặn nồng đá nhấp môi đông như sông máu khi đã buông Mưa Sa thi vì lý do rất xa cứ trôi thành anh sẽ dậy sát em khi yêu Tại sao ngủ quan đến vậy

  Chẳng nghĩ suy trao hết niềm tin để lỡ là cơn mưa chiều nay lạnh một đêm vậy Ngồi giữa bao la những nỗi buồn cùng vậy quá người mưa đừng rơi để nụ cười đất sâu bóng mỗi cứ có những nỗi buồn bên nhau mỗi khi đơn

  Tôi chúa đi chẳng nhận lại thế Giờ này cánh đôi đốt chí mỗi đã cũ cùng nhau nỗi buồn cần thêm nặng hát Người vội vàng xanh đôi cũng ơi những năm tháng mặn nồng đầy nông nỗi đau triền sông mong khi đã buông lìa xa khiêng lý do đất rất

  Cứ trôi vàng anh rời xa em mưa đừng rơi để nụ cười nắp sâu bông cứ đòi đêm nỗi buồn để anh em như mỗi khi đêm tôi cho đi chẳng nhận lại Để sau này đánh đôi được chiếu mỗi đứa ở cùng nhân nữa Bố hư thêm hát đi vội

  Vàng sinh đôi cũng khá những năm tháng bận gạch 50 đông như giấc mơ khi đau bụng khi em là suýt đập vỡ cứ cô đi vàng anh rời xa em cứ vội vàng anh sẽ rời xa [âm nhạc] à

  ThuongVo replied 3 months ago 1 Member · 0 Replies
 • 0 Replies

Sorry, there were no replies found.

Log in to reply.

Hide picture