AI RỒI CŨNG THAY ĐỔI – LÂM CHẤN KHANG | PHÁT LEE COVER | TÌNH ĐẬM SÂU TÌNH VẪN TÀN ..

 • MV

  AI RỒI CŨNG THAY ĐỔI – LÂM CHẤN KHANG | PHÁT LEE COVER | TÌNH ĐẬM SÂU TÌNH VẪN TÀN ..

  Posted by 93newg_media on January 17, 2024 at 5:20 pm

  video

  [âm nhạc] ai rồi cũng thấy đổi tại ta ngẫu qua không nhận Xa Thôi cây bỏ lá xa cnh trời xanh bỏ năng em tình bỏ anh ai rồi cũng sai lòng ngoài kia cảm dố bao điều là lm khi hạnh phúc ta đèn người thì bội rồii kẻ thì lại

  Quen tình đậm xấu tình Văn Tan rượu đáng cay rượu Cung càn cũng không một lời hứa nào có thể thắng nỗi được thời gian rồi ta cũng sẽ ra thôi Sang Thế nhớ nói tên một người và ta nghiêm nhiên trở thành người là quên

  Lỗi lời xin lỗi bao lần rồi và tha thứ Cù bao lần rồi hạnh phúc đã giấp đối ngôi người vẫn dối gian chẳng thấy đổi và anh ngược tất cả như lời nói dối của ngày tháng tư Làm sao để anh Nếu em lại Từ Quá [âm nhạc]

  Khứ ai rồi cũng sai lòng ngoài kia cảm dố bao điều là lòng khi Hạnh Phúc Tan đèn người thìi bỏi dối kẻ thì lại [âm nhạc] quê đậm sấu tình Văn Tan rượu đáng cay rượu Cung càn cũng không một lời hứa nào có thể thắng nỗi được thời gian rồii ta

  Cũng sẽ ra thôi sang thế nhớ nói tên một người và ta nghiêm nhên trở thành người là quên lỗ lời xin lỗi bao lần rồi và tha thứ cùng bao lần rồi hạnh phúc đã sắp đối ngồi người vẫn dối gian chẳng Thy đổi và

  Anh ngược tất cả như lời nói dối của ngày tháng tư Làm sao để anh Nếu em lại từ quá khứ Ai rồi cũng sẽ ra giờ phải hối tiếc cái ngày hôm qua bên nhau bình nước Ly sai Bình nên thế đây tao lại lìa

  Ta lời xin lỗi bao lần rồi và tha thứ cùng bao lần rồi hạnh phúc đã Giáp đối ngôi người vẫn dối Giang chẳng thay đổi và anh ngước tất cả như lời nói dối của ngày tháng tư Làm sao để anh Nếu em lại từ quá khứ làm sao để anh Nếu

  Em lại tư quá khứ m

  93newg_media replied 2 months, 4 weeks ago 1 Member · 0 Replies
 • 0 Replies

Sorry, there were no replies found.

Log in to reply.

Hide picture