AI RỒI CŨNG THAY ĐỔI – LÂM CHẤN KHANG | HANA CẨM TIÊN ft KAISOUL COVER |TÌNH ĐẬM SÂU TÌNH VẪN TÀN…

 • MV

  AI RỒI CŨNG THAY ĐỔI – LÂM CHẤN KHANG | HANA CẨM TIÊN ft KAISOUL COVER |TÌNH ĐẬM SÂU TÌNH VẪN TÀN…

  Posted by 93newg_media on January 17, 2024 at 7:26 pm

  video

  [âm nhạc] ai rồi cũng thay đổi vì ta ngốc quá không nhận ra thôi cy bỏ lá xa canh trời xanh bỏ năng em thì bỏ anh ai rồi cũng sai Lâm ngoài kia cm dố bao điều là Lâm khi hạnh phúc tắn đề người thì vối dối kẻ thì lại [âm nhạc]

  Quen tình đậm xấu tình Vâng tan sêu đắng cây xêu cùng C cũng không một lời hứa nào có thể thắng nói được thời gian rồi ta cũng sẽ ra thôi chẳng thể nhớ nuôi tên một người và ta nghiêm những trở thành người là quên

  Nỗi lời xin lỗi bao lần rồi và tha thứ cũng bao lần rồi hạnh phúc đang sắp đối ngói người vẫn sối Giang chẳng thyy đổi và em ước tất cả như lời nói dối của ngày tháng tư Làm sao để em nếu anh lại từ quá khứ [âm nhạc] ai rồi cũng

  Sai lầm ngoài kia C dỗ bao điều là lậm khi hạnh phúc tắt đề người thì bối dối kẻ g lại [âm nhạc] quen tình động xấu tình Vâng Tan rêu đắng cay dêu cùng C cũng không một lời hứa nào có thể thắng nói được thời gian

  Rồi ta cũng sẽ ra thôi chẳng thể nhớ nơi tên một người và ta nghiêm nhên trở thành người là quên lối lời xin lỗi bao luần rồi và tha thứ cùng bao lần rồi hạnh phúc đang sắp đối Ngọ nói người vẫn rối ráng chẳng thấy

  Đổi và em ước tất cả như lời nói dối của ngày tháng tư Làm sao để em nếu anh lại từ quá khứ Ai rồi cũng sẽ ra sợ phải hối tiếc C ngày ôm qua bên nhau bình nước ly trà Bình Yên Thế đây sao lại lìa

  Ra lời xin lỗi bao lần rồi và tha thứ cũng bao lần rồi anh Phúc đã sớm đối ngi người vẫn dối dang chẳng thyy đi và em ước tất cả như lời nói dói của ngày tháng tư Làm sao để em nế Ánh lại từ quá khứ Làm sao để ta đếu

  Nhau Lại Từ Quá [âm nhạc] Khứ I

  93newg_media replied 2 months, 4 weeks ago 1 Member · 0 Replies
 • 0 Replies

Sorry, there were no replies found.

Log in to reply.

Hide picture