AI MANG CÔ ĐƠN ĐI – K-ICM FT. APJ | OFFICIAL AUDIO

 • MV

  AI MANG CÔ ĐƠN ĐI – K-ICM FT. APJ | OFFICIAL AUDIO

  Posted by icm_entertainment on August 18, 2020 at 1:00 pm

  video

  Ừ [âm nhạc] [âm nhạc] anh chẳng đã tôi sẽ là hoa duyên quá thành trôi mật không rung lên hãy bước Duyên mát lòng ta trái tim rộng lớn trong nhân gian trong đôi mắt sâu lo bầu trời riêng ta ru là cá nhất nơi đường xa nhất hai đừng xa

  Nhìn vẫn trước tay rụng rời ngoài mình ta với ta Ừ thôi mơ tấm thân này – nhiều đất đau đó [Vỗ tay] sao lũ lại bàn tay nắm Cánh Hoa Tình Giấu trăm năm người thương vẫn khách xa mình khuyến mãi ra cười đi về nơi con sông Vô Hình

  Trước da sạm từng Đường Môn hơn [âm nhạc] [âm nhạc] [âm nhạc] tối bên trong anh luôn Từng dòng suy nghĩ ta xa nhau vì bình minh sau đi cô đơn ngày đàn ta mong quên đi [âm nhạc] [Vỗ tay] Ai ai mang cô đơn đi cô đơn đi

  Ai ai mang cô đơn đi và [âm nhạc] nhấn lại đơn giản tình trạng phải rụng rời mới mình ta với ta thôi mà tấm thân này chỉ nhiều đớn đau đâu Lúc này bàn tay đông càng Cuộc Tình Trăm Năm người thương vẫn khách sao Mình

  Khuyến mãi ra cười đi về nơi con sông mô hình à ở đâu ra sân cùng Đường 4A [âm nhạc] à à

  icm_entertainment replied 3 years, 8 months ago 1 Member · 0 Replies
 • 0 Replies

Sorry, there were no replies found.

Log in to reply.

Hide picture