Từng Thương – Phan Duy Anh Hát Live Cực Chất Tại Show Klub One Club | Vì quá yêu em nên anh…

 • Từng Thương – Phan Duy Anh Hát Live Cực Chất Tại Show Klub One Club | Vì quá yêu em nên anh…

  Posted by acv_show on January 18, 2024 at 2:17 am

  video

  [âm nhạc] [âm nhạc] [Vỗ tay] [âm nhạc] [Vỗ tay] [âm nhạc] Có bao giờ em giấu anh có bao giờ em trách anh có khi nào em nói em hết thương anh cô đơn đâu nào đau khổ hơn nước mắt dâng tràn dẫu chiếc hôn cố xa vời không tổn

  Thương để em anh thấy anh buồn lòng thì đâu muốn buông giọt lệ sao cứ thôi một người luôn khiến em tổn thương lại cố chấp yêu điên cuồng là tại anh đã sai đã vì ai mà anh khơ dài ngày còn em khổ đau anh không thể đến

  Vì quá yêu em nên anh mang hết duyên mình đánh đổi Cớ Sao ông trời lại muốn trêu đùa để mình rẽ đôi ngày tháng bên nhau Mà sao em nỡ vô tình vứt bỏ để rồi hãy trái tim chung nhịp nhưng không còn là của nhau

  Lòng thì đông muốn buông giọt lệ sao cứ thoa một người luôn khiến em tổn thương lại cố chấp yêu điên cuồng là tại anh đã sai đã vì ai mà anh khờ dại Ngày Còn Em khổ đau anh không thể đến vì quá yêu em nên anh mang hết duyên

  Mình đánh đùa vui Cớ Sao ông trời lại muốn trêu đùa để mình dễ đổ ngày tháng bên nhau Mà sao em nỡ vô tình vứt bỏ để rồi hãy trái nhưng không còn là của nhau vì quá yêu em vì quá yêu em nên anh mang hết duyên mình đánh đổi

  Cớ Sao ông trời lại muốn trêu đùa để mình dễ đổi ngày tháng bên nhau Mà sao em nỡ vô tình vượt qua để rồi hai trái tim chung nhịp nhưng không còn là của nhau hai trái tim chung nhịp nhưng không còn là [âm nhạc] [Vỗ tay]

  acv_show replied 2 months, 4 weeks ago 1 Member · 0 Replies
 • 0 Replies

Sorry, there were no replies found.

Log in to reply.

Hide picture