Playlist Tổng Hợp Nhạc Trẻ Remix Triệu View Càng Nghe Càng Nghiền | Thương Võ, Châu Khải Phong…

 • Playlist Tổng Hợp Nhạc Trẻ Remix Triệu View Càng Nghe Càng Nghiền | Thương Võ, Châu Khải Phong…

  Posted by acv_show on January 17, 2024 at 8:22 am

  video

  Nhiều khi muốn một mình nhưng giờ cố đơ sợ cảm giác trông vắng mỗi ngày một lần sẽ chẳm vào nôi nhá vô ph gian gian rêu ríu mặc M năm chưa xong đã vội độ phớ [âm nhạc] mình vơi Sậy Trường C phết sáng với tôi

  Được không trời với qua người đó sao thấy cô đơn và Lạc ng đêm ơi đã mu chưa ngồi đánh uống mất thôi tà say thì cứ say yêu thì B đi đôi khi ta gặp nhau để dạy nhau C sống trong khổ tau đôi chân mang lẫn

  Thính thương một người không hề toàn tính Đôn khi em dừng lại chẳng hiểu đang khác Thăng đau Phi khó phi đó đ gì mình đã xa nhiều khi B Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cố đ sợ cảm giác trong vắng mỗi ngày một

  Lớn sẽ chẳng vào nôi nhớ bộ ph gian gian rêu Ru Mặt năm chưa xong đã vời độ vỡ bừ Thì em thích mót nhanh nhưng giờ cố đơ dù đã từng nói thế có lẽ sẽ tốt hơn chỉ là vì chẳng muốn yêu ơi khi mình

  Êm với những nên dài nghĩ đi anh đâu ai chung tình được [Vỗ tay] [âm nhạc] vã [âm nhạc] Đôi khi ta gặp nhau để dậy nhau cnh sống trong khổ đau đôi chân mang lẫn thính thương một người không hề toàn tính đến khi em dừng lại chọng hiệu đang khớp

  Đang đau Phi an khớp Phi đu Phi Duyên mình đã xa Nhiều khi muốn một mình nhưng giờ cô đ sợ cảm giác trong vắng mỗi ngày một lần sẽ chẳng vào nôi nhớ vô ph gian gian rêu ru mặt m năm tr chưa xong đã vôi độ

  Vỡ bừ thì em thế m th nhưng giờ cô đơ dù đã từng nói thế có lẽ sẽ tốt hơn chỉ là vì chẳng muốn yêu anh khi mình em với những đê dà nghĩ đi anh đâu ai chong tìm được [âm nhạc] hoài Niêm là thư giết anh Trong Giấc Mơ

  Đế từng hơi thờ làm sao anh có thể quên người từng giớ thương mọi thứ cũng sẽ ốn thôi Chỉ là em yêu người khác rồi dù đã xa nhau anh đia nhưng vẫn nhìn về phía em ok nhưng vẫn nhìn [âm nhạc] [âm nhạc] về chia tay anh em có buồn

  Không Hãy chỉ buồn vaii hô là sao em cứ bước đi đi anh cũng mạnh mẽ mà đừng Vân tâm đến anh của ngày hôm qua Sau hôm nay em sẽ là của người ta cô dâu mới có chắc em sẽ hạnh phúc anh muốn chúc phúc cho em nhưng bàn

  Chân không thể bước nổi để đến bên em lớn cuối rồi anh đi hoài Niêm là Thư biết anh trong giấc mơ đến từng hơi thờ Làm sao anh có thể quên người từng giớ thương mọi thứ cũng sẽ ôn thôi Chỉ là em yêu người khác rồi dù đã xa nhau Anh

  Biết nhưng vẫn nhìn về phía em [âm nhạc] [âm nhạc] đ [âm nhạc] hoài TH là thư giết anh trong giấc mơ nên từng hơi thờ Làm sao anh có thể quên người từng thương nhớ mọi thứ cũng sẽ ốn thôi Chỉ là em yêu người khác rồi dù đã xa nhau Anh

  Biết nhưng vẫn nhìn về phía em [âm nhạc] người ơi Họ đã thấy lò T sao em còn chơ mong tình giữ nối tiế trong lòng khóc vì ai kia có đáng không họ Hứa đi đến chân trời mà không thương em đến nơi và nayy

  Họ đã buông rời giã cách em yêu một người mới rình giữ những thứ vô V người ơi em có đáng không nững mưa sẽ thấy c v bão Dong rồi cũng sẽ qua màu hãy quên anh ta đi vào đừng để bản thân khúc ngã

  Người thương em ngay đây mà Sao bấy lâu em chọng nhờn ra [âm nhạc] Em ơi Hồ đã sớ rồi bết mai người th xanh đôi sao phải trong Mau một người chỉ biết làm mẹ khóc cũ đơn s tôi một mình TH đ trướ í baảo cầu tin nhắn người ta

  Cũng đã V nh C anh đâu muốn thấy em ngồi bng ngi Lệ Sa rất cua để những cơn mưa trôi sạch đi hết những lời hưa em đâu còn có quan trọng trong tim của người ta nữa đứng giữa hai người em chỉ như một

  Kẻ D thường người ơi Họ đã thấy lâu mà sao em còn chơ mong gìn giữa nỗi tiếc trong lòng khóc vì ai kia có đãng không họ Hứa đi đến chân trời mà không thương em đến ơi và nãy họ đã buông x cách em

  Yêu một người mới dìm giữ những thứ vô vùng người ơi em có đáng không ngững mưa sẽ thấy C không báo rô rồi C sẽ qua bầu hãy quên anh ta đi vào đừng để bản thân khũng ngã người thương em ngay đây mà Sao bấy lâu em chẳng ng [âm nhạc]

  Ra người thương em ngay đây mà sao B đâu em chọng nhận [âm nhạc] ra người ơ đã mà sao em còn chơ mong xì giữa nuối tiếc trong lòng khó vì ai kia có đã không họ Hứa đi đến Trân trơi mà không thương em

  Đến ơi và nãy họ đã buông rời ra cách em yêu một người vớii nhìn giữ những thứ vô vòng người ơi em có đáng không nhưững mưa sẽ thấy câu hồ báo rông rồi cũng sẽ qua màu hãy quên anh ta đi và đừng để

  Bản thân khúc ngã người thương em ngay đây B Sao bấy lâu em chọt ng ra [âm nhạc] h [âm nhạc] [âm nhạc] Oh [âm nhạc] em có một người thế Hay họ cho em nhiều Bên Em Sơn tối bu chiều còn anh chỉ là giống như người ta thoáng

  Qua Đạo đến tận cùng như vẫn giờ hạnh phúc phải chí bây giờ tất ca chỉ là sấp hơ một thương hai chời em đi anh cũng không ngờ đành ốm ki niệm cô đơn mình ngạnh với đêm nă tháng ến đê Yêu em chẳng cần đau Đế vậy mà em [âm nhạc]

  N vậy mà em nỡ buông tay anh rồi buồn đau anh khóc anh than với trời thương thắc Lòng Sao Anh nhậ lại bằng kh nhành hoa thay l như em thấy lòng sao tim anh không ngừng nhớ M đến bao giờ mới quên được người mình yêu

  Chí bây giờ tất cả chỉ là giấc mâu một thương hai trời em đi anh cũng không ngời đành ốm kim miệu cô đơng mình anh với đê năm tháng em đê Yêu em chẳng cần đng đế vậy mà em đã buông tay anh rồi Buồn

  Đau Anh Không Ân than với trời thướng thất lòng sao anh nhậ lại bằng không nhành hoa thay l như em thấy lòng sao tim anh không ngừng nhớ vò đến bao giờ mới quên được người mình yêu vậy mà em nỡ buông tay anh rồi buồn đau anh khóc anh than với

  Trời thương thất lòng sao anh nhận lại bằng không nhảy hoòa hay l như em thấy đòng sao tì anh không ngừng M nhớ để la giống mãi quên được người mình yêu [âm nhạc] [âm nhạc] Oh [Vỗ tay] ta nm yêu mãi một người một lòng không

  Vớii thay Nhưng ai nào hay đì chôi theo gió mây bao năm thường nhớ một người mẫ là không đối bi rời Nhưng ai nào hay bảo Dong sang khắp nơi chưa là sẽ mắt nhau mặt lễ thế nhưng trong lòng vẫn đau nỗi buồn chạm tấy vẫn chưa nhìn thấy nơi đâu

  Thền đường cùng nhau 1 ha ba bốn can giơi người đang ở chốn xa xời giờ đang Ê ấm với ai kia ch còn em lẽ l s không [âm nhạc] thá [âm nhạc] x đi xin kêu em đã chú ri những tì đầ ngày Khang lú sưa toàn tiế cười thì

  Chùng x xát cũng không làm anh mãi mãi MT lòng Du phần mình chỉ đánh đến đây thôi phải không Trời V D mãi Gi đi đ không năm m v về nỡ một lần mà lại nhớ nhau đến c đ Đừng nhìn em khó cứ đi Đ ơi

  Muốn V này D ph đ chỉ đánh đến đây thôi [âm nhạc] ph tao Nâm yêu mãi một người một lòng không đối thay Nhưng ai nào hay tình chôi theo gió m baáo nắm thương nhớ một người ng là không đối xơ nhưững ai nào

  Hay bảo D răng khắp nơ kh là S M The mặ dễ thế nhưng trong lòng vẫn đu mỗi buồn chạm đấy vẫn chưa nhìn thấy nơi đâu thiền đị cũng nhau 1 ha ba b th Rồi M đang chốn xa xôi giờ đang em âm với ai

  Kia rồi còn em lẽ lii thời gian khô gi ch đi xin yêu em đã tro ri nhng tình đ ngay Thăng lú sưa toàn tiế thì chù x xá cũng không làm anh mãi mãi bốt lòng XY phần mình chỉ đánh đến đây thôi phải

  Không Trời h dài mãi Gi đi Đ kh năm mấy không về lỡ một lần m lại nhớ nhau đến c đ Đừng nhìn em kh cứ đi đìm ơi buốn vẽ X này XY phần chỉ đánh đến đây [âm nhạc] thôi [âm nhạc] [Vỗ tay] [âm nhạc]

  Em cứ bước đi đi xem tình yêu này không có gì anh cũng chẳng cao dàng chẳng lo em tà Nguyền Như Ý chuyn tình mình sẽ làng khi em Hống lời nói Phú phang tất cả đã muốn mang nãy ăn tình mình vội dáng trang bỡ hát trái tim anh bao đau

  Thương chẳng ai chưa Lnh con yêu cũng không thành đôi nên em lựa chọn ra cái một ngày dài trongng qua anh sẽ xoa hình bóng ấy mà đm được em nhe cô thiêu nữ anh từng yêu em cứ bước đi [âm nhạc] g [âm nhạc] em cứ bước đi [âm nhạc]

  Đi bao giờ em thươ nh không x dừng C chỉ còn là dấ không Thế nào là đu đau cho vì tình cảm của trong qua v v có bao giờ ta Nhớ thương một người chắc không phải anh C em dồng xa đấy thôi hứa hẹn cùng nhau

  Đếng khi bắt đầu mời TC th kia An đ em cứ bước đi đi đi bước đi đi Em cứ bước đi đi xem tình yêu này không có dù anh cũng chẳng cao dàng chẳng lo em tà miền Như Ý chuyền tình mình rẽ ngang khi

  Em muông lời nói Phú phang tất cả đã muốn mang mãy Ân kin mình vội dáng trang bỡ n trái Kim Anh bao đau thương chẳng ai chư th yêu cũng không Thầy tôi nên em lựa thò ra đới một ngày dà trongng qua

  Anh sẽ xa hình bông ấy mà cm được em nhẽ C yêu nữ anh tình yêu em cứ bước đi đi Em Cứ Bước Phi [âm nhạc] [âm nhạc] đi Có bao giờ em nhớ thêm một người chắc không phải em nên từ X đứ c c h cùng nhau [âm nhạc] ba

  Em cứ bước đi đi xem tình yêu này không có [âm nhạc] gì em cứ bước đi đi xem tình yêu này không có gì anh cũng chẳng thao già chẳm l em tà Nguyền Như Ý chy tình mình dễ ngng khi em muố lời nói Phú ph tất cả đã

  Muốn mang lấy An kình mình vội sáng trang bỡ hắt trái tim anh bao đu thương chẳng ai chưa Lnh con yêu cũng không thầy tối đêm em lựa chọn ra tới một ngày dài trongng qua anh sẽ xoa hình bó ấy mà T được em nhẽ cô tiêu nữ anh từng

  [âm nhạc] yêu [âm nhạc] [âm nhạc] [âm nhạc] sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mớt đem khi ta tuổi đối mươi là muốn mong em theo cả cuộc đời mà bản thân anh còn chưa lo được nỗi giờ đây

  Anh đã có những thứ em cần rồi chỉ không có em nên anh đau lòng thôi người không dám tin tương lai anh thay đổi chợ theo bước anh em sẽ đớn đau Cuộc [âm nhạc] Đời [âm nhạc] anh từng oán trách em rất nhiều sao ngày

  Ấy bỏ anh trong cố Liêu Anh từng nói với em rất nặng lời sao ng ngày ấy để anh ngống chơi với chờ lớn hơn anh mới hiểu ai cũng muốn cuộc sống không lo toan Vì lúc ấy anh quá Xoan em nào dám gửi phận cho anh

  A sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mớt em khi ta tuổi đối m đã muốn ấp môm em theo cả cuộc đời mà bản thân anh còn chư chưa lo được nối giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi chỉ

  Không có em nên anh đau lòng thối người không dám tin tương lai anh thay đổi sợ theo bước anh em sẽ đớn đau cuộc [âm nhạc] đời chơ mọi người đ [âm nhạc] [âm nhạc] B anh từng ngoan trách em rất nhiều sao ngày ấy bỏ anh trong cố Liêu Anh từng

  Nói với em rật năng lời sao ngày ấy để anh muốn chơi với giờ lớn hơn anh mới Yu ai cũng muốn cuộc sống không lo toan Vì lúc ấy anh quá xoang em nào dám gửi phận cho anh m Sai Lầm lớn nhất anh mang trong cuộc

  Đời là đánh mớ đem khi ta tuổi đôi mươi là muốn ấp môm em theo cả cuộc đời mà bản thân anh còn chưa lo được nỗi giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi chỉ không có em nên anh đau lòng thôi người

  Không dám tin tương lai anh thay đổi sợ theo bước anh em sẽ đớn đau cuộc đời sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mớt em khi ta tuổi đôi mươi là muốn ấp môm em theo cả cuộc đời và bản thân anh còn chưa lo được nối giờ

  Đây anh đã có những thứ em cần rồi chỉ không có em nên anh đau lòng thôi người không dám tin tương lai anh thay đổi sợ theo bước anh em sẽ đớn đo cuộc đời [âm nhạc] [Vỗ tay] Oh Anh ơi Anh ơi Em nào có tội mà sao

  Anh đỡ buông tay em rồi chì tình phùn phá sâu bao dại khổ người từng thường nhớ nay lại thờ ơ cô ta cơ bốt như anh mong trời x em kh tráng anh hạnh phúc ơi một mãi ho trá thương anh thật lòng đừng quên em nhé Em vẫ trờ m

  [âm nhạc] X trong c l c em có kim nến đế ao không sù sai lòng phu trắ Anh có ấn hận nếu đã không cần xin đừng bậ t Anh thương tâm ai tương vẫn đế mà chắc không phải em C đúng khình đôi tay nhau bé không giữa em vừa

  Kháo khan cho một cuộc tình phải l ta [âm nhạc] Anh ơi Anh ơi Em nào có tội mà sao anh đỡ Khuông tay em rùng trên tình cng phớ Sau bao dại kh Người Từng Thương Nhớ nay lại th Ơ cô ta C vót như anh mong trờ x

  Em C tráng anh hạnh phúc hơn m mãi họ chá thương anh thật lò đừng quên em nhé Em vẫ trờ [âm nhạc] m [âm nhạc] B Anh ơi Anh ơi Em nào có vội Mà sao anh đỡ buông tay em rồi trên tình cùng phá

  Sa bao dạy kh người từng thường nhớ nay lại T ơ cô ta C tốt như anh mong chờ x em C tráng anh hạnh phúc hơn một mãi họ trá thương anh thật lòng đừng quên em nhé Em vẫn chưa có anh ơi anh ơi em nào

  Có vội Mà sao anh nỡ vông tay em rồi trên tình phùn phớ sâu bao xạ khô Người Từng Thương Nhớ nay lại c á cô ta v phót như anh mong chờ ra em C trắc anh hạnh phúc hơn một mai họ cho em thương anh

  Thật lầu Đừng Quên Em Nhé vẫ tr [âm nhạc] m [âm nhạc] vì anh thương em vì anh thương em em nghe gì không từng hạt mưa đã gọi đế anh vỗ thấy thương cây bàng nó thương chếc bóng cô đâu là cô đớ Nếu mình mê nhau Trung

  Hặt mưa nghe tiếng khóc mưa rơi Nghe Tiếng Mưa cười và tiếng trái tim từng đế gỗ chyên là bảng đó em gì khó thơi em vì anh thương em như thương cây bằng ngon cây nhớ ai làm sao nói được Vì anh thương em em như thương hạt mưa nối dài vớ

  Rồi mà có được đâu Anh thương em sẽ không cần trước sâu vì anh đã đặt mình ở hướng [âm nhạc] vô vì anh thương em vì anh thương em Em nghe gì không từng hạt mưa đã Gôi đ anh vỗ thấy thương cây bạn nó thương chia vó cô

  đâu là C đơ Nếu mình nghe nhau trong hạt mưa nghe tiếng khóc mưa sơi nghe tiếng mưa cười và tiếng trái tim Tung đế g chuyện là bàng đó gì khó thơi em vì anh thương em như thương cây bằng ngon cây nhớ ai làm sao nói được Vì anh thương

  Em như thương hạt mưa non dài bớ rồi mà có được đâu anh thương em sẽ không cần trước sâu vì anh đã đặt mình ở hướng [âm nhạc] phù vì anh thương em vì anh thương [âm nhạc] em Em đã đi rồi sợ anh còn chờ Cứ mỗi em bề đ Dy

  Và [âm nhạc] em đã đi rồi sao anh còn chờ chỉ là buông thôi cứ mỗi đêm tê cợn đau dày võ m cố anh ngớ là mình nhưng ai đang ngơ chẳng phải anh đăng ngôn nhân yêu thương em bấy lâu Nghi đặm xấu thưa với anh

  Rằng em phải hạnh phúc Đừng bận tâm anh V gánh đau thương annh phụ hờ không yêu đuôi em chính là một phần Nhịp Đập dồn chặt cm tim anh vừa mới đây thôi nhưng em đã đi [âm nhạc] rồi Chắc giờ em ta có anh vưa trong lòng

  Những anh vận vui đánh vôi anh cũng buồn anh cũng sâu đừng thôi cô cười che sâu em với người sẽ hạnh phúc còn ấy đu chắc gì anh còn nhớ với lúc này giờ em Đán vòng tay cùng anh em đá xh thôi hết rồi

  Những tháng này yểu thương chôn vùi nơi ấy khóc rồi khóc thật rồi em ơi em đã đi [âm nhạc] rồi Em đã đi rồi sao anh còn chờ thì là buốn thôi mỗi đêm về tuần đầu rề V một tôi anh ngớ là mình như ai đau ngơ chẳng

  Phải anh đau Ngô nhân yêu thương em bấy lâu Nghi Đặng xấu tưa với anh rờ em phải hnh Phúc Đừng bận tâm anh Phả gánh đau thương Lnh phụ vừa không yêu đuôi em chính là một phầ nhịp đập dồn chặt C tim anh vừa mới đây thôi nhưng em đã đi

  Xố [âm nhạc] thất xì Em không nhớ anh giờ em đá vòng rá cùng ai ên đắm an thôi hết rồi nh th Thy yêu thông chôn vùng đi An Anh Khóc Rồi Khóc phát rồi em ơ đã đi do sao anh còn chờ kh l cuống

  Thôi mỗi đêm về Tần đau dày V mỗi cô anh ngớ là mình như Ai Đo ngơ chẳng phải anh đâu ngộ nhân yêu thương em bấy lâu Nghi đặm xấu thưa với anh rằng em phải hạnh phúc Đừng bận tâm anh phải gánh đau thương annh cô vừa không yêu đuôi em

  Chính là một phong nhịp đập dồn chặt con tim anh vừa mới đây thôi nhưng em đã đi xố em đã đi rồi sao anh còn chờ còn đợi em thôi Cứ mỗi đê Về Cần đau giải phó mỗi tôi anh ngớ là ai n chẳng phải anh

  Đang ngỗ nhân yêu thương em bay đầu sẽ làm sao với anh rằng em phải hạnh phúc Đừng B tâm anh phải gánh đau thương An V yêu y em chính là một ph Nhị đậm rồn chặt cm tim anh vừa mới đây thôi nhưng em đã đi [âm nhạc] xố [âm nhạc]

  Đừng khớp Em ơi đừng buồn giọt nước mắt ấy đừng thua kể anh nge đi xem nào người ta đã bỏ em sớ họ đâu thương em thật lòng mà sao em còn đợi mong còn anh yêu em chân thần tại sao n Bỏ rời

  An tình yêu đâu ai biết chưa đâu ai chưa [âm nhạc] tình yêu đâu ai biết trước yêu đâu ai biết tình yêu đâu ai biết trước điêu gì nay hạnh phúc mai thì việc mình đậm sống bên nhau như bước tương dày đồ vớt sau

  Hai từ chia tay rồi em đi theo người mới người ta cũng đã bỏ rơi nể Hôm nay em phải khó đòi ôm anh chuốt được không khóp Em ơi đừng buồn giọt nước mắt ấy đừng cuô kể anh nghe đi xem nào người ta đã bỏ em sớ

  Họ đâu thương em thật hòng mà sao em còn đợi mong còn anh yêu em chân thành Tại sao n vỗ rơi anh [âm nhạc] rồi em đi theo người mới người ta cũng đã bỏ rơi để hôm nay em phải khó đòi ôm anh chút được

  Không Đừng khóp Em ơi đừng vui lu dọ nước mắt ấy đừng cu kể anh nge đi xem nào người ta đã bỏ em sâu họ đâu thương em thật hồng mọ sao em còn đợi m còn anh yêu em chân thành Tại sao n bỏ rơi anh [âm nhạc]

  Đừng khóp Em ơi đừng buồn gi nước mắt ấy đừng thua kể anh ê đi xem nào người ta đã bỏ em s họ đâu thương em hết ngòng mà sao em còn đợi mong còn anh yêu em chân thành Tại sao n bỏ giời ơi [âm nhạc] [âm nhạc] he [âm nhạc]

  X hãy đưa em về đi anh ơi Em say thùng hãi ôm em chặt đi anh ơi Em say Xô vì sợi mời nói nhớ anh nhớ đến điên giờ anh có lẽ là vì giy mới muốn nề anh thôi Có lẽ là vì giy mới nói con yêu An Người ta

  Bảo say sẽ quên V sau em nhớ [âm nhạc] V [âm nhạc] Đế hay anh có thể đến đây không có thể để em Ồ lấy anh không đừng trách mát Sao em qua phiền cũng đừng hỏi em điên hay già dù đã chưa thấy cũng chưa vô t nến vậy

  Em sayy 1 2 3 4 năm đi ch đang bằng nơi mặt ở trên mình dù ai hỏi em đang muôn gì em không nói em đâu có gì Cảm giác chơi trong ng không phí hãy đưa em về [âm nhạc] hãy đưa em về đi Anh ơi em xây thơi hãy

  Ôm em chặt đi anh ơi em sayy rồi vì dây mớii nói nhớ anh nhớ đến thiên X có lẽ là vì xy mới muốn bề anh thôi Có lẽ là vì xy mới nói con yêu ai người ta bảo say sẽ quên mà sao em nhớ [âm nhạc] thế [âm nhạc] n

  Hội niệm là một mé C vô phòng Diệu là một lin m Thố đờ rêu nào chẳng say tình yêu nào không chú cơ lên vì một người Dương mà ta phải Đ V Chắc anh chưa từng đến khi kêu thương một người chắc anh chưa từng sayy khi

  Quê Khi một ng miệng cười mà những nỗi đu lại ngốt trong đầu chẳng phải là bị sayy mai muốn tên anh đầu chẳng phải là bị say Mai nơi con đế l Thật ra em đâu có say em đâu có say [âm nhạc] you [âm nhạc] he

  Có những nỗi nhớ khuất sâu trong đêm cùng với những ký ước đã tan trong mưa buồn em đâu Hay anh mang chua cay hãy nói nhc muốn trong em hôm nào để xóa những ký ước trong anh Côn thào chôn em đâu Hay anh đang nơi đây hát mưa vương

  Vớn Em Giờ Đây đang nơi đâu một mình anh trong đêm thôi xoa tà nối sầu hò cùng yêu giấu nỗi buồn anh đang cho sâu Theo Cùng hạt mưa tan mau trôi về [âm nhạc] đâu [âm nhạc] kh nhng nôi nhóm hất sâu trong đêm cùng

  Với những ký ước đã tan trong mưa buồn em đâu thay anh măm thuộc ngay ngy nói Nhữ muốn trong em hôm nào để xóa những ký ước trong anh Côn khng em đâu Hay anh em Đơi nhau hát lửa vươ vớn Em Giờ Đây đang nơi đâu một mình anh

  Trong đêm thâu xoa cà nôi sầu qua cùng yêu giấu nỗi buồn anh đang chôn sâu Theo Cùng hạt mưa tan mau trôi về đó hát mưa vương vương Em Giờ Đây đang nơi đâu một mình anh trong đêm thâu xoa tan nối Sầu hòa cùng yêu

  Giấu nỗi buồn anh đang chôn sâu theo cùng hát Mưa Tan muu trôi về [âm nhạc] đâ [âm nhạc] [Vỗ tay] [âm nhạc] đng Tình Khóc Trong cơn say lòng đau lắm em đâu có hay kể từ khi rời xa đến nay vẫn có a ny thương cho đến khi cả h vỡ

  Vẫn thương thật Xin nỗi không thể cùng em đến cuối con [âm nhạc] get a [âm nhạc] My [âm nhạc] vậy mà em vui nhất l ngy anh theo người trong áo hoa màu trắng miệng cười rất tươi Buồn Nào Hơn lúc này đôi mắt khẽ

  Cay bẫn khoang đứng nhìn theo nỗi buồn khô hếu người ta cho em cuộc sống trong sang dầu lụa là phân son cầu mong em sẽ quên tay cuộc đình một vờ ấm emm nay đã phải màu tành ôm thương đâu Chúc em yên vu vui rề sấu thầm trách thương Duyên

  Cho anh gặp người con gái anh đã rất thương trong khi bản thân khốn khó bu đường em ngày tháng bên anh em chặn sung sướng Từ Ny Hy sống tốt bên người anh đã được Nặng Tình Khóc Trong cơn xây lòng đau lắm em đâu có hay kể từ khi rời xa

  Đến nay vẫn còn ay nay thươ nhên cho đến khi CN n sơ vẫn thương thật xin lỗi không sẽ cùng em đến cuối con đường in the part every [âm nhạc] put thật xin lỗi không thể cùng em đến cuối con [âm nhạc] đường nặng tình khóc trong cơn sayy lòng đau

  Lắm em đâu không Thy kể từ khi rời xa đến nay vẫn C An Nãy thương em cho đến khi cả ngườii thỡ vẫn thương thật xin lỗi không thể cùng em đến cuối con [âm nhạc] [Vỗ tay] [âm nhạc] [Vỗ tay] [âm nhạc] đương [âm nhạc]

  Chắc đương duyên cho anh gặp người con gái anh đã giất thương trong khi bản thân khốn khó đ thương em ngày tháng bên anh em chẳng sung sướng từ nay hy sống tốt bên người Anh đã đường nặng tình khóc trong cơn sayy lòng đau lắm em đâu

  Có hay kể từ khi rời xa đến nay vẫn còn ai nayy thương nhên cho đến khi CN nồi thơ ấn thương thật xin lỗn không thể cùng ên đến cuối con [âm nhạc] đường thật xin lỗi không Thé C em đế thôi con được [âm nhạc] [âm nhạc] đườ [âm nhạc]

  [âm nhạc] hết đêm này anh hứa sẽ không buồn nữa anh biết em không phề nữa Tại sao vẫn tí em dự lời hưa hế đêm nay sẽ có ai bên cạnh em và thương em hết đời chỉ mong ai đó không bị bỏ giời trước hay sau thì anh cũng sẽ phải

  Quên ta quen xừng với bóng đêm chẳng còn sáng tin hứa hẹn nhiều thế lời xin lỗi lặp đi lặp lại quá nhiều dĩ nhiên chẳng cò giá trị hãy để cho anh có đên vậy [âm nhạc] đi quá yêu em mới đ lòng tại sao ta chẳng

  Biết trân trọng yêu quá nhiều giờ mới thấu Người Buông bó Cũng là cười đâu Nếu không nhêu sẽ không đau lòng T sao anh chịu đừng dời thế kẻ Yêu nhiều sẽ đu nhiều càng cô cho t thương càng [âm nhạc] [Vỗ tay] [âm nhạc] s [âm nhạc]

  Nếu không nhêu sẽ không đau lòng tại sao anh kêu đứng gii Thế cái Yêu nhiều sẽ đâu nhiều càng C chước thô thậ cả [âm nhạc] sơ [âm nhạc] [âm nhạc] h [âm nhạc] Oh

  acv_show replied 3 months ago 1 Member · 0 Replies
 • 0 Replies

Sorry, there were no replies found.

Log in to reply.

Hide picture