PHAN DUY ANH REMIX | Tổng Hợp Nhạc Trẻ Remix Triệu View Càng Nghe Càng Nghiền | Vô Cùng Remix

 • PHAN DUY ANH REMIX | Tổng Hợp Nhạc Trẻ Remix Triệu View Càng Nghe Càng Nghiền | Vô Cùng Remix

  Posted by acv_show on January 17, 2024 at 10:10 am

  video

  [âm nhạc] you [âm nhạc] e có những nỗi nhớ khất sâu trong đêm cùng với những ký ước đã tan trong mưa buồn em Đu hay anh mang chua cay hãy nói nhữngc muốn trong em hôm nào để xóa những ký ước trong anh Côn thào chôn em đâu

  Hay anh đang tơ đây hát Mưa bước vẫn Em Giờ Đây đang nơi đâu một mình anh trong đêm không xoa t nối sầu hoa cùng yêu giấu nỗi buồn anh Đang choi sâu Theo Cùng hạt mưa tan mau trối về [âm nhạc] đâu [âm nhạc] [Vỗ tay]

  Có những nỗi nhóm vất sâu trong đêm cùng với những ký ước đang tan trong m buồn em Đu thay anh mang chuốc anay Hy đối những ước muốn trong em hôm nào để xóa những ký ước trong anh Côn kh em đâu Hay anh đang vơi nhau hát lửa vươ

  Vớn Em Giờ Đây đang nơi đâu một mình anh trố đê thô xoa t nối sầu qua cùng yêu sấu nỗi buồn anh đang chôn sâu Theo Cùng hạt mưa tan mau trôi về đâu hát mưa vương vớn Em Giờ Đây đang nơi đâu một mình anh

  Trong đêm thâu xoa T nối sầu hoa cùng yêu giấu nỗi buồn anh đang chốn sâu Theo Cùng hạt mưa tan mau trôi về [âm nhạc] đâ [âm nhạc] [Vỗ tay] vì anh thương em vì anh thương em Em nghe gì không từng hạt mưa đã gọi

  Đế Anh Vông thấy thương cây B nó thứng chiếc bóng cô đ là tu hơ Nếu mình nghe nhau Trung mặt mưa nghe tiếng khóc mưa sơi nghe tiếng mưa cười và tiếng traii th từng đê gố chuyện là bòng đó em n gì kh ơi em vì anh thương

  Em như thương cây bằng ngon cy nhớ ai làm sao nói được Vì anh thương em như thương hạt mưa nôi dài vá rồi mà có được [âm nhạc] không Anh thương em sẽ không cần trước sâu vì anh đã đặt mình ở hướng Phù Phù vì anh thương em vì anh thương

  Em em nghe gì khó từng hạt mưa đã Gôi đế Anh Vông thấy thương cây B Nó thương chiac vóng cô đâu là cô đớ Nếu mình nghe nhau Trung mặt mưa nghe tiếng khóc mưa rời nghe tiếng nm bưa cười và tiếng trái tim

  Tung đế gỗ chuyện là bằng đó em gì khó hơi em vì anh thương em như thương cây bằng nonon đy nhớ ai làm sao nói được vì anh thương em như thương hạt mưa non dài vớ rồi mà có được đâu Anh thương em sẽ không cần trước sâu

  Vì anh đã đặt mình ở hướng Phù Phù vì anh thương em vì anh thương [âm nhạc] em vì quá yêu em nên anh mang hết duyên mình đánh đổi cơ sau ông trời lại muốn chêu đùa để mình dễ đôi ngày tháng bên nhau mà sa em nữ vô

  Tình vớt bỏ đế rồi hãy trái tim chung nhệ nhưng không còn là của nhớ vì có yêu em [âm nhạc] vì quá y em vì quá yêu em [âm nhạc] khó bao giờ em giấu anh khó bao giờ em chách Anh có khi nào em nói em hết thương

  Anh có đơn đau nào đau khố nước mắt dâng chàn sâu ch nhc hồn cố ra vờ không tốn thương để em không thấy anh buồn lòng thì đâu muốn buông giọt l sao cứ tuồn một người luôn khiến em tôn thương lại cô chước yêu điên thồn đã tại anh đã

  Sai đã vì ai mà anh khơ dài ngày còn em khổ đau anh không thể đếm vì quá yêu em nên anh mang hết duyên mình đánh đùi cơ sau ông trời lại muốn chiêu đùa để mình dễ đôi ngày tháng bên nhau Mà sao em nỡ vô

  Tình vớt bỏ đế rồi hãy trái tim chung nhiều nhưng không còn là của nhớ vì qu yêu [âm nhạc] em vì quá yêu em nên anh mang hết duyên mình đánh đù cơ sau ông trời lại muốn chiêu đùa để mình dễ đôi ngày tháng bên nhau Mà sao em nữ vô

  Tình vượt bỏ đế rồi hãy trái tim không nhệt nhưng không còn Lạc Mùa Nhớ vì có yêu [âm nhạc] em [âm nhạc] đ [âm nhạc] h [Vỗ tay] đừng khớp Em ơi đừng buồnn giọt nước mắt ấy đừng cuố kể anh nge đi xem

  Nào người ta đã bỏ em sâu họ đâu thương em thật lòng mà sao em còn đợi mong còn anh yêu em chân thần Tại sao n bỏ rờ ơi tình yêu đâu ai biết [âm nhạc] chưa [âm nhạc] tình yêu đâu ai biết trước yêu đâu ai

  Biết tình tình tình yêu đâu ai biết trước điều gì nay hạnh phúc mai thì biệt t đạm sống bên nhau như bước thương dày cũng Đồ vớ sa hai từ chia tay rồi em đi theo người mới người ta cũng đã bỏ rơi để hôm nay

  Em phải khó đợi ôm anh chốt đa không Đừng khóc em ơi đừng buồn giọt nước mắt ấy đừng cua kể anh nghe đi xem nào người ta đã bỏ em sâu họ đâu thương em thật lòng mà sao em còn đợi mong còn anh yê

  Em chân thành Tại sao n bỗ rơi [âm nhạc] ơi [âm nhạc] rồi em đi theo người mới người ta cũng đã bỏ rơi để hôm nay em phải khó đòi ôm anh chú được không Đừng khóp Em ơi đừng buồn dọ nước mắt ấy đừng cuốn kể anh nge đi xem

  Nào người ta đã bỏ em sa họ đâu thương em thật ngòng mà sao em còn đợi mong còn anh yêu em chân thành Tại sao n bố rời [âm nhạc] ơi [âm nhạc] Đừng khóc em ơi đừng buồn D nước mắt ấy đừng cua kể anh nge đi xem

  Nào người ta đã bỏ em sâu họ đâu thương em hết ngòng mà sao em còn đợi mong còn anh yêu em chân thành Tại sao n bỏ rơi [âm nhạc] Ani [âm nhạc] hoài Niêm là thứ giết anh trong giấc mơ đên từng hơi thờ Làm sao anh có thể quên

  Người từng giờ thương mọi thứ cũng sẽ ốn thôi Chỉ là em yêu người khác rồi dù đã xa nhau Anh biết nhưng vẫn nhìn về phía [âm nhạc] em nhưng vẫn nhìn [âm nhạc] [âm nhạc] [Vỗ tay] [âm nhạc] về chia tay anh em có buồn

  Không Hãy chỉ buồn vai hố Là sao em cứ bước đi đi anh cũng mạnh mẽ mà đừng Bân tâm đến anh của ngày hôm qua Sau hôm nay em sẽ là cu người người ta cô dâ mới có chắc em sẽ hạnh phúc anh muốn chúc phúc cho em nhưng bàn

  Chân không thể bước nói để đến bên em lớn cuối rồi anh đi hoài niê là thư giết anh trong giấc mơ đến từng hơi Làm sao anh có thể quên người từng giớ thương mọi thứ cũng sẽ ốn thôi Chỉ là em yêu người khác rồi dù đã xa nhau Anh

  Biết nhưng vẫn nhìn về phía [âm nhạc] em [âm nhạc] [âm nhạc] [âm nhạc] e [âm nhạc] hoài thm là thư giết anh trong giấc mơ nên từng hơi thờ Làm sao anh có thể quên người đm thương nhớ mọi thứ cũng sẽ ôn thôi chia Em Yêu Người Khác

  Rồi dù đã xa nhau anh đết nhưng vẫn nhìn về phía em [âm nhạc] từng yêu ạ Dạ t anh chị m nh sĩ Đình dung bài HT t đừng yêu [Vỗ tay] sẹ anh chị em thú hát thật lớn cùng với em nhá Dạ Thank you anh chị nhiều [âm nhạc]

  [Vỗ tay] ạ kh ướ h đẹp hơn ngay đối ta bật có đám đau nào nẹ hơ hay xa nhau có đôi mắt nà buồn hơn bơ B em muôn X có đng hay nàng vằng em vôi vàng qu m người đàn ông đắng khi bên em là [Vỗ tay]

  Người sự người ta không yêu thương em anh biết là nếu một ngày người em yêu bôi bạt em đừng cần những thứ cao sáng nếu sau nyy m ra đi vội vàng anh vẫn chờ em giấu muôn mà biết em thương người ấy đã rất nhiều Anh hỏi

  Lòng anh Có bao yêu trái tim em giờ đã quên luôn chiều Xin đừng quên ta đã đừng yêu bao nhiu Trái Tim Em Đã Quên [âm nhạc] soon as I in [âm nhạc] the qu khi ước nà Đẹp hơn anh đôi ta bật đầu

  Cô đớn đâu nào nặng hơn ngay mình xa nhau cô đôi mắt là buồn hơn đơ m em tuôn X có đắng cay nh bằng em Gôi vàng [âm nhạc] kh đ đem đi bên em nh người như thế nào Dự người ta không yêu thương em anh biết phải làm

  Sao nếu muố anh Người em yêu buồn vàng em đừng cận những thứ khao sá Nếu sau nay họ sẽ đi vội vàng anh vật chờ em dẫ muôn mang biết em thương người ấy đã rật nhiều anh hỏi lòng anh có bao nhiêu trái

  Tim em giờ đã quết buồng chiều Xin đừng quên ta đã từng [âm nhạc] yêu [âm nhạc] nếu [âm nhạc] muốn nếu [âm nhạc] muốn người đàn con đang đi bên em là người như thế nào dựng như ta không yêu thương em anh biết ta lòm

  Xo Nếu mốn anh Người em yêu buồn vàng em đừng cần những thứ cao sá Nếu sau nay họ sẽ đi vội vàng anh thần chờ em giấ mu m miết Em thương người ấy đã rất nhều anem C bao nhiề trái tim em giờ đã quên D quên ta đã từ

  [âm nhạc] yêu xin đừng quên ta [âm nhạc] đã [âm nhạc] Hãy cho anh uống một lăn để được say đến bất cà để cho anh không mộtn lần cho nhẹ vờ đi nỗi lòng anh đã ra vờ mạnh mẽ đế tim mình với cô đờ đên trong ai thấy anh

  Vẫn đang vố thương hạt mưa như không đ nươi sao hạt mưa thứ Rớ phải cần ai đó hếu đôi l TNG sự cho với nỗi l đi hết quan đường yêu đứa trai tim mình vẫ có đ [âm nhạc] Hãy cho anh biết anh Giờ đang đúng hay

  Xa sao cô chơ tim của anh cứ nhớ qua Nhớ những kỷ niềm không vui nhớ một người tốn thương đ là anh t nên từ nm trái tim đầu đừng ai nhắc đến tên của em ngay lúc này đừng ai hỏi đến anh giờ đây như thế

  Nào vẫn lạnh mình chẳng yêu anh vẫn đi về chỉ một mình chỉ biết tin quên và lúc anh xâ hãy cho anh uống ngồ lênn để được say đế bác ca để cho anh khó một lần cho nhẹ vời đi nối vòng anh đã ra vờ mặt đ

  Đế K mình với có đơ trong ngi g Anh vẫn đang vốn cương hạt ngưa như khóc một người sao hạt ngưa Rớ qu cần ai đó Hiếu nôi l TM sư cho về nỗi buồ đi h quang đường yêu đương trai tim mình vẫn c đ kh tôi bớ cể thật làm

  Yê đừng ai nhắp đế tên của em nãy lút đây đừng ai hỏi đế anh giờ đây như thế nào vẫn lạnh lùng chẳng yêu ai vẫn đi về chính một mình chỉ biết tìm quên vào những lúc ai sẽ h cho anh không ng lă mới được x đ Bá ca

  Để cho anh không mộtn lăng cho nhẹ mơi đi mỗi hu anh đ ra vờ m đ đế trình hình với vờ trong a th anh vẫn đang có cương hạ mưa như khó một ngơi sao hạt mua B rất qua cần ai đó nhếu đôi lông TM sư

  Cho với nỗi V đi hết quan đường yêu đếng trai th h vất C đơ m đã sai khi từ đôi th lòng Hãy cho anh uống một lần để được say đến bát càn để cho anh khó một lần cho nhẹ vời đi nối lòng anh đã ra vờ mạnh mẽ đến

  Tì mình với cô đờ để trẳng ai thấy anh gần đang tố thương hạt mưa như không một ngơi sao hạt nữa cứ rất V cần ai đó hếu nôi lông TM sự cho V nỗi h đi hết quang đường yêu đứa trai tim mình vất c đ An x t thớ yêu

  [âm nhạc] xin Mưng ngừng giới xin mương [âm nhạc] giới chơi ấy em Trả lại cho anh sâu hôm nay mình thấy xa là em bước qua anh như mùa Thy lá trẳng gần bần lòng hạnh phúc tháng ngày qua người chia thh chời buồn

  C đồ mưa Nội đầu thêm lớn khi biết em dối lừa yêu anh thật nhiều anh cũng chỉ là người đứng trêu đừng khi mưa em cầ xin mưa ngương giới Xin Mưa Ngừng giới cho bơi đôi buồn anh chẳng muốn kh nhưng l về Tứ tuôn anh

  Có bàn tay để nắm tất cả nhưng không thể nắm được bàn tay em giấc mơ hôm qua giờ đã khép lại ta đông đường đi không trung lối về kp hai người dừng cho nhau hạnh phúc những giờ kết thúc chỉ mình anh đu xin [âm nhạc] mương [âm nhạc]

  Chia Thy trời buồn khú đồ mưa Nội lầu thêm lớn khi biết em dối nữa yêu em thật đ anh cũng chỉ là người đứng chẻ ô một đoàn đường ngan khi mưa em cần Xin Mưa Ngừng rời cho bơi nỗi buồn anh chẳng muốn khóc những Lệ Tứ tuôn anh có bàn

  Tay để nắm tất cả nhưng không thể nắm được bàn tay em giấc mơ hôm qua giờ đã khép lại ta thung đường đi không trung lỗi về từ hai người dừng cho nhau hạnh phúc những giờ kết thúc chỉ mình anh đ [âm nhạc] Oh

  Xin mương giới cho với nôi bừa anh chẳng muốn khóc những người cứ tua anh có bàn tay để nắm tất cả nhưng không thể nào được bàn tay em giấc mơ hôm qua giờ đã khép lại ta Trung đường đi không trung lỗi về từ hai người dương cho nhau hạnh

  Phúc những giờ kết thúc chỉ mình anh đu thương nhau đế Vy mà người Ôi [âm nhạc] thấy ngày mà ên buốn cũng ta h cho vì ai kia tốt hơn phải làm sao đây để cho em hiểu nếu đi Xẽ đớn đâu nhìn phải ngần

  Anh thấy lên lút chuyên chò anh đau nhưng chẳng nói ra sự là mới xu lút anh đi rồi anh ta lại bỏ em thô [âm nhạc] yêu em thật nhiều đến thế ngơ m ai Xẽ chú mớii về thế nhưng em lại ngồi lòng mê vộ cha ướ

  Ê cỡ sau em lời nói rồi C thương thì nói đi người cách xa em là điều mà anh ấy cũng chưa bao giờ nghĩ tới s dà ríu rêu mập mơ Chẳng lẽ anh M L em lúc trango đ h muốn sa người vôi đối tay Chỉ sợ xa em sẽ đau

  Ra đau lãi khi em yêu em thật nhiều đến thế ngờ maãi Xẽ chung mớii về thế nhưng em lại ngồi lò vộ cha ước thê cỡ sau em lại nói rồii cả thương thì nói đi người cách xa em là điều mà anh ấy cũng chưa bao giờ nghĩ [âm nhạc] tới

  Yêu em thật nhiều đến thế ng maãi sẽ Chung mới về thế nhưng em lại người lòng u vộ cha thê cỡ sau em lại nói rồi cả thương thì nói đi người cách xa em là điều mà anh ấy cũng chưa bao giờ nghĩ tới [âm nhạc] Oh [âm nhạc]

  Từ là của [âm nhạc] nhau là của [âm nhạc] nhau đừ là của nhau tình yêu nhau hôm nay phải đau em mu buông tay anh đi mà chẳng nghĩ gì tương lai về sau từ nay ta không trung đườ nhau xa cách nhau ôm trọn thương đau

  Ơn mưa mùa đông làm cho em quên anh ai không em lỡ quên bao ngày tháng trờ để lại mình anh Người Từng Thương nay cũng xa lãnh xa vắng anh trong chiều buốt l có một người [âm nhạc] vẫ có một người vẫn [âm nhạc] [âm nhạc]

  Có một người vẫn đứng đó vẫn yêu em không đắng đò An thương em vẫn lò lo cho em những khi nắng gi chính em giờ đây đã khác lỡ reo lên bao phũ phàng để yêu thương này giỡ sang Lòng này buồn miên mang đến bây giờ anh

  Đã khóc khóc cho vời hồi nhớ mng khóc cho vời Nỗi Lòng Khi Yêu Ta chẳng được như mong để em về nơi bên ấy để em quên đi bên này để yêu thương ngũ say không Còn đau trong lòng được [âm nhạc] [âm nhạc] nữa

  Có một người vẫn đứng có vẫn yêu em không đánh đò vẫn thương em vẫn lo lo cho em những khi nắng gi chính em giờ đây đã khác lỡ gieo lên bao Phú phàng để yêu thương n giố sang Lòng này buồn miên m trế bây giờ anh đã

  Khóc khóc cho vời hôi nhớ mòng khóc cho vời Nỗi Lòng Khi Yêu Ta chẳng được như gi để em về nơi bên ấy để em quên đi bên này để yêu thương ngũ say không Còn đau trong lòng được nữa [âm nhạc] C [âm nhạc]

  Em ơi Hồ đã S rồi B mai người ta xh đô sao phải trâu móc một người chỉ biết làm ẹ khóc cũ đơn song tôi một mình th Em Đ ch baảo câu tin nhắn người ta cũng đã V anh đau muốn thấy em ngồi B Đ lại x ướ cua

  Để những cơn mưa trôi sạch đi hết những đời hưa em đâu còn có quan trọng trong tim của người ta nữa đứng giữa hai người em chỉ như một kẻ dân thường người ơi Họ đã thấy lâu mà sao em còn chơ mong xìn

  Giữ nuối tiếc trong lòng khóc vì ai kia có đáng không họ Hứa đi đến chân trời mà không thương em đến nơi già nãy họ đã buông dài x cách em yêu mọ một người mới dìm giữ những thứ vô cù người ơi em có

  Đáng không ngững mưa sẽ thấy câu h báo rông rồi cũng sẽ qua bầu hãy quên anh ta đi vào đừng để bản thân khúc ngã người thương em ngay đây mà Sao bấy lâu em chẳng ngật [âm nhạc] ra người thương em ngay đây mà Sao bấy lâu em chọng nhận ra

  [âm nhạc] người ơi h đã tay l Là sao em còn chơ mong xì giữa nuối tiếc trong lò kh gì ai kia có đã không họ Hứa đi đến chân trơi mà không thương em đến ơi và nãy họ đã buông rời ra cách em yêu một người mới

  Xì giữ những thứ vô vòng người ơi em có đáng không ngững mưa sẽ thấy câu không báo rông rồi cũng sẽ qua mộu hãy quên anh ta đi vào đừng để bản thân khúc ngã người thương em ngay đây mà Sao bấy lâu em chọn ngần ra [âm nhạc] h [âm nhạc]

  [âm nhạc] h vì yêu em quá nên anh sinh hận con tim chết đi trăm lần niềm đau giờ cũng đã hóa vô tận tình anh em đã không cần nhiều đêm Tho thức lệ tráng đêm dài thời gian không thể quay lại Đành Quên Người Thương Đã qu quen

  Thộc hướng ch Người không đau đớn SN V khi em bước xa rồi câu hướng ngày đo giờ đặt như hôi người thương nay đã V bội quá khứ càng đẹp lại càng thêm đau anh ngô nói u sâu nêu kéo được gì ngoài lờ chia tay em cười n Nhẫn tâm vậy

  [âm nhạc] vì yêu em quá nên anh sinh thận con tì chết đi trăm lần đềm đau giờ cũng đã hóa vô tận tình anh em đã không cần nhiều đêm t bức lệ trắng đêm dài gian không Thế quay lại đành quên người thương đã qua quen cuộc hứa cho

  Đườ đau đớn dằn Bắt cả đời khó ngô khi em hước xa rời câu hứa ngày nào giờ bạc như vui người thương nay đã ph bội qua khứ càng đẹp lại càng thêm đau anh ôm nói u sâu lưu kéo đù xì ngoài lời chia tay em quên anh ắn thâm

  [âm nhạc] vậy [âm nhạc] [âm nhạc] Oh [âm nhạc] THT như chên buôn Lan khì lời trái tim Nhưng không sao em ơi Vì anh chỉ muốn em ngay lúc này dòng em khỏi anh sao vậy t đ Mau hồ giờ sao tối đêm anh em th ngôi Quen Đường Khuya tất

  Ngờ dáng em ng ng Ngà đó bên nhau như ánh chăng sa mờ Ngày đó bên nhau như ánh chăng sa mờ người đã đi đâu sao mãi tôi đừng chờ giờ bước chân đi bên ánh xo em đội Quê tì mãi nơi đây kiếc Ai Đông đầy chờ đến

  Bao lâu mới thấy em về đây vì bấy lâu nay anh chỉ mong như vậy chiều hôm ấy muốn giữ lấy em đấy nhưng chúng ta không gặc nhau sâu trái tim anh còn đâu từng khoanh khác cô giấu hết những nước mắt trong phút xây ta Việt

  Đi muốn nói em mơi Đừng [âm nhạc] Đi ng đó bên nhau như ánh chẳng sa hờ Người ta đi đâu sao mái tôi đừng chờ giờ bước chân đi bên ấy ra em tội quê tìm mãi Đơi đây kếc ai h ngầy chờ

  Đến bao lâu mới thấy em về đây V bấy lâu nay anh chỉ mong như vậy chiều hôm ấy muốn giữ lấy em đấy nhưng chúng ta không gặp nhau sâu trái tim anh còn đâu từng khoanh khác cô giấu hết những lực mắt trong phút giây ta biệt đi muốn

  Nói em ơi đừng đi [âm nhạc] để bao quý khách vừa gọi hiện không đi là được qu khách vui lòng gọi lại sau [âm nhạc] chắng chắng chẳng ai biết chẳng ai biết anh đã không bao nhiều nà chẳng ai biết bao đê anh chư còn giờ em N hay Anh đã

  Đến đau thế nào và nó hh biết anh dậ ch sao m Cô An số sớm khuya khuya một mình h xưa vẫn được từng l tình thế tháng năm ấy anh đã quá m xà để rồi em bước theo mặt anh đừng làm anh phải không Đừng để trời

  Báo x đừng để hạt múa th thất nghĩ của anh an được không Đừng phên anh nữa nhé Xin hãy để anh yê đừng gọi quá khứ về xuố bước chân tranh Thanh Ngà nê đừng dù anh phải ngã D thầm chẳng lỗi ra chỉ vì

  Anh lỡ yêu lỡ thương em quá Côi mà đừng làm anh phải lớn xin hãy để anh quên đừng gọi quá khứ về xe l tim anh đang từng [âm nhạc] đ [âm nhạc] ok Đừng làm anh phải [âm nhạc] con đừng lắm Anh phải không Đừng để chời

  Báo D đừng để hạt múa khng hát nghĩ của anh được không Đừng phên anh nữa nhé Xin hãy để anh yê đừng gọi Quá Khứ Về x bất chân tranh VH ng nghĩ đừng s anh ai x thầm chẳng lỗi ra chỉ vì anh lỡ yêu lỡ

  Thương em quá Côi mà đừng mm anh phải nhớ xin hãy để anh quên K gọi quá khứ về xe tí anh đang từng [âm nhạc] đ [âm nhạc] [âm nhạc] h [âm nhạc] Hôm nay anh nhớ lại quãng thời gian của đôi tà biến nhau yêu nhau hôm nay chẳng ai

  Ngỡ cạnh xa tình yêu là thế Nhiều khi thấy vui vẻ sự thật có vui u khi vẫn còn yêu trăng bận tầm những trái Ngà Tại sao Biệt Ly xa lạ đến ngỡ ngàn đành quên mọi thứ vậy Sao lúc mơi chiều lại runn Đắp qua

  Nhều người ta nói chẳng ai hiểu về hai tiếng thương hiểu chẳng phải cứ bên nhau làm nhau khố đau là tình yêu nhiều khi rất yêu nhau mà phải đừng ngở sắc xa nhìn em hạnh phúc bên ta chẳng phải mình vì mình có làm được đâu nhường ai

  Khác bên lên là nhường đi hết hết tất cả yêu em chẳng khiến em được vui thế nên anh phải xa càng yêu chí thê thậ vọng càng Tam nát coi lòng không được [âm nhạc] như [âm nhạc] [âm nhạc] khi vẫn còn yêu cho bận tâm những trái

  Ngang Tại sao Biệt Ly xa lạ đến ngỡ ngàn đành đến mọi thứ tậ sao lúc mớii yêu lại Bun Đắp qua nhều người ta nói chẳng ai hiểu về hai tiếng thương Hiều chẳng phải cứ bên nhau làm nhau khổ đau là tình yêu nhiều khi rất yêu nhau mà phải đừng

  Ở sắ xa Nhìn em hành phúc bên ta chẳng phải mình vì mình có làm được đâu nhường ai khác bên em là nhượng đi hết tất cả yêu em chẳng khiến em được vui thế nên anh phải xa càng yêu chí tên thật vọng càng Tam nát coi lòng không được

  [âm nhạc] như [âm nhạc] Oh [âm nhạc] biếtc nước mắt cung trắng mang em về lại bên anh nữa đâu mà sao đêm thâu vẫn cứ bớt đậm bờ bã khi nhớ em nhều Đặng ở nhau chỉ dưới em đến đu này Ai muốn xem ai ta chế cười anh vì đã quá

  G mà người nào biết khi yêu sâu sáng ta sẽ thừng quên đi hắn chia tay trong nước mắt ta sẽ còn ôm mã đớn lau lng nhìn lại chẳng đường đã hoa đớn đau và Đ xót xa buôn khi nhận ra mình đã quá xa

  Lạ tình yêu nào có tình yêu nào [âm nhạc] có tình yêu nào có đẹp khi dâm giờ người ta nói ra chỉ để bớt đau C đẹp đẽ nào là nước mắt tuôn rơi thương nhớ một người mãi mãi không ngui vì yêu đã chết một ít

  Trong lòng cy đá Nhân Tâm Kỳ niệm phiết ta hai ch anh biết buồn nào rồi cũng qua thôi nhưng phải quên em anh chắc sẽ đ [âm nhạc] một [âm nhạc] vì yêu đã chết m đít trong lòng thời gian nhẫn tâm kỷ niệm diết ta hai chồ

  Anh biết buồn nào rồi cũng qua thôi nhưng phải quên đ anh chắc sẽ đau [âm nhạc] buồn [âm nhạc] [âm nhạc] [âm nhạc] tình yêu nào có đẹp khi dáng giờ người ta nói ra chỉ để bớt đau khù đẹp đẽ nào là nước mắt tôi giời thương nhớ một

  Người mãi mãi không vui vì yếu đại chết m ít trong lòng thời gian nhẫn tâm kỷ niệm tiết ta hai tr anh biết buồn nào rồi cũng qua thôi nhưng phải quên anh chắc sẽ đau một [âm nhạc] đờ [âm nhạc] [Vỗ tay] P

  acv_show replied 3 months ago 1 Member · 0 Replies
 • 0 Replies

Sorry, there were no replies found.

Log in to reply.

Hide picture