Nhạc Trẻ RUMBA Hay Nhất 2024 Càng Nghe Càng Nghiền | Rumba MOCHII Cover Cực HOT | Ai Sẽ Bên Em Rumba

 • Nhạc Trẻ RUMBA Hay Nhất 2024 Càng Nghe Càng Nghiền | Rumba MOCHII Cover Cực HOT | Ai Sẽ Bên Em Rumba

  Posted by acv_show on January 17, 2024 at 8:39 am

  video

  [âm nhạc] ấy sẽ là người bên anh người hôm anh mỗi khi đêm mình ai sẽ là người quan tâm người chưa chẻ cho anh ngay và đế sau anh cứ tìm kiếm xung quanh tìm làm chi em mở ngày đầy nành Chắc anh muốn tìm người hơn

  Em tìm đi anh tìm kiếm sưa đại dường hạnh phúc là khi được giữ khi được xết anh trong vòng tay nhẹ nhàng nhưững chiếc hồn em trao cho anh từ thua ấy bàn tay em đang chặt tay anh có giữ anh ở lạii Nhưng anh ơi Chắc em không thể dữ

  Nổi và ai sẽ là người bên anh chú anh biết đâu là bờ đâu là yêu đâu là thương Đây là điều em rất lo còn duyên thì bên nhau hết duyên là giõ ông trời Hay là xem như cơn giõ lướt qua đời nhau [âm nhạc] ai sẽ là người bên

  Anh người ôm anh mỗi khi đêm mình ai sẽ là người quan tâm người chơi chẻ cho anh ngay và đêm s anh cứ tìm kiếm xung quanh tìm làm chi em mở ngày đầy nành Chắc anh muốn tìm người hơn em tìm đi anh tìm kiếm dưa đại

  Dường hạnh phúc là khi được giữ khi được xết đh trong vóng tay nhẹ nhàng nhìn chiếc hôn em trao cho anh từ thu ấy bàn tay em đang chặt tay anh có giữ anh ở lại Nhưng anh ơi Chắc em không thể dữ

  Nổi và ai sẽ là người bên anh cho anh biết đâu là bờ đâu là yêu đâu là thương Đây là điều em rất lo còn duyên thì bên nhau hết duyên là giõ ông trời Hay là xem như cơn giõ lướt qua đời nhau hành phúc là khi được dữ khi được

  Xết anh trong vóng tay nhẹ nhàng nhng chiếc hồn em trao cho anh từ thua ấy bàn tay em đang chặt tay anh cố giữ anh ở l Nhưng anh ơi Chắc em không tìm ra lỗ ai sẽ là người bé anh cho anh biết

  Đâu là bờ đâu là là yêu đâu là thương Đây là điều em rất lo còn duyên thì bên nhau hết duyên là gi ông trời hãy là xem như cơ gió lớt Qua Đời Nhau [âm nhạc] [Vỗ tay] [âm nhạc] Có bao giờ anh

  Thương em thật lòng cách xa rồi cũng chỉ còn là số không thế nào là đúng bao nhiêu cho cùng tình cảm em chao n quá dư thừ Có Bao Giờ Anh Nhớ thương một người chắc không phải em nên anh rời xa đấy thôi Hứa Hẹn Cùng nhauu đến khi Bắc

  Đầu lời ước th kia anh vướt đi đầu anh cứ bước đi đi xem tình yêu này không có gì em cũng chẳng cao sang trong lo anh Tài nguyện Như Ý truyên tình mình dễ ngàng khi anh buông lời nói Phú phang tất cả đã muôn mang nay Ân Tình hình vội

  Sáng trang vỡ nát tr trái tim em bao đau thương chẳng ai chữa lành có điều cũng không thành đôi đế em lựa chọn xa cách một ngày dài trống qua em sẽ xóa hình bỗng ơi mà Tạm biệt anh nhe người đã khiến em từng [âm nhạc] kếu [âm nhạc]

  Có Bao Giờ Anh Nhớ thương một người chắc không phải em nên anh rời xa đấy thôi hứa hẹn cùng nhau đến khi bắt đầu lời ước thể kia anh V cướ đi đâu anh cứ bước đi đi xem tình yêu này không có gì em cũng chẳng caao sàng chấm

  Lo anh Tài nguyện như ý chuyện tình mình dễ ngàng khi anh buông lời nói Phú phang tất cả đã muôn mang nay Ân tình mình bội sáng trang vỡ nát trái tim em bao đau thương chẳng ai chữa lành có yêu cũng không thành đố để em lựa chọn sơ cch một

  Ngày dài trống qua em sẽ xóa hình bỗng ơi mà Tạm biệt anh nhẹ người đã khiến em từng [âm nhạc] yêu [âm nhạc] [Vỗ tay] ngày vui bên em chẳng được bao lâu tà đêm mem khó theo những muôn sầu người con gái khi yêu một ai hết lòng là chẳng

  Vân định chuyện đúng sai người ta chỉ ch kêu đùa em Vy hô dù người Bố em chạy theo những nhanh hoóa thơ em biết mà sao vẫn nặng lòng vì người ấy làm tốn thương anh thật lòng em biết không người ta sống với em thế nào

  Sa Hương Sắc Em phải mau anh thấy muôn phiền nặng chiếu trên đôi mắt em u ngày vui đến bê đêm bao lênn ngày buồn không mời sau cứ đến một nhánh hoa hó nhưững đời reo lên bao sông nhìn lại phía sau lưng em này em không một mình

  Đâu em à Thôi nín đi đừng khóc nữa Nước Mắt Cho ké rồi lừa người tớ đã quê đêm thôi thì hãy buông đi cho nhẹ lòng thanh xuân của ng ơi con gái ngăn lắm em biết [Vỗ tay] [âm nhạc] [Vỗ tay] [âm nhạc] không Người ta Chỉ trêu đùa em vài

  Hô rồi người Bố em chạy theo những nhanh hoa thơ em biết mà sao vẫn nặng lòng vì người ấy làm tốn thương anh thật lòng em biết không người ta sống với em thế nào do hương sắc em phải muu anh thấy muôn quyền nặng chiếu trên đôi mắt em ố sầu

  Ngày vui đến mê đem bao lần ngày buồn không mời sau cứ đến một nhanh hoa hồ nhưng đời reo lên bao sông nhìn lại phía sau lưng em này em không một mình đâu em à Thôi nín đi đừng khóc nữa nước mắt cho

  Kẻ rồi lừa người tớ đã quên em thôi thì hãy buông đi cho nhẹ lòng thanh xuân của người con gái ngăn lắm em biết hơ người ta sống với em thế nào Sa Hương Sắc em phải m anh thấy buồn phiền nặng chiếu

  Trên đôi mất em u sầu ngày vui đến bê đêm bao lần ngày buồn không mời sa cứ đến một nhanh hoa hồng nhưng đời Seo lên bao rông nhìn lại phía sau lưng em đ em không một mình đâu em à Thôi nến đi

  Đừng khóc nữa nước mắt cho kẻ rồii lừa người ta đã quên em thôi thì hãy buông đi cho nhẹ lòng Thạnh Xuân của ngi con gái ngắ lắm em biết [Vỗ tay] không [âm nhạc] K [âm nhạc] Anh ơi Họ đã xa rồii bên nay người ta

  Sánh đôi sao phải trông móng một người chỉ biết làm mạnh khóc cố đơn sớm tối một mình thân anh nà Mang Chữ tin bao cầu tin nhắn người ta cũng đã vội Lặc th em đâu muốn thấy anh buồn hen mi lệ sầu ướt tuôn để những cơn mưa trôi sách đi

  Hết những lời hứa anh đâu còn có quan trọng trong tim của người ta nữa đứng giữa hai người anh chỉ một kẻ dữ thường người ơi đã thấy lòng mà sâu anh còn Chớ mong dịp giữ nỗi tiếc trong lòng khóc vì ai kia có đáng không họ Hứa đi đến chân

  Trời mà không thương anh đến nơi và nãy họ đã buông ngời xa khách anh yêu một người mới gìn giữ những thứ vô vọng người ơi anh có đáng không ngưng mưa sẽ thấy câu vồng B rố rồi cũng sẽ qua mau hãy quên cô ta đi và đừng để bản thân

  Gúc ngã người thương anh ngay đây mà sau mấy lâu anh chẳng nhận [âm nhạc] s [âm nhạc] em đâu muốn thấy anh buồn hen mi lệ sầu ướt tuôn để những cơn mưa trôi sách đi hết những lời hứa anh đâu còn có quan trọng trong tim của người ta nữa đứng

  Giữa hai người em chỉ như một kẻ dư Thư ơi hậ đã thấy lòng mà sâu anh còn chớ mắ gìm giữ Nói tiếc trong lòng khóc vì ai kia có đáng không họ Hứa đi đến chân trời mà không thương anh đến nơi và nãy

  Họ đã buông ngời xa cách anh yêu một người mới gìn giữ những thứ vô vọng người ơi anh có đáng không ngưng mưa sẽ thấy câu vòng báo giố rồi cũng sẽ qua mau hãy quên cô ta đi và đừng để bản thân Cúc ngã người thương anh ngay đây

  Mà sau bấy lâu anh chẳng nhận xa người ơi khó đã Thy lòng mà sau anh còn chư móng dìn dữ nuôi tiếc trong lòng khóc vì ai kia có đáng không họ Hứa đi đến chân trời mà không thương anh đến nơi và nãy

  Họ đã buông rời xa cánh anh yêu một người mới X ch những thứ vô vọng người ơi anh có đáng không ngưng mưa sẽ thấy cầu vòng bảo dù rồi cũng sẽ qua hãy quên cô ta đi và đừng để bản thân bốc ngã

  Người thương anh ngay đây mà sau bấy lâu anh chẳng nhận saa [âm nhạc] [Vỗ tay] [âm nhạc] a [âm nhạc] vạn lời yêu thương cũng hết sâu hai từ chia tay ngn l đời hưa xé yêu mãi cũng theo gió bay Việt chời

  Em có muốn khóc đầu chỉ vì tiệc nỗi cho những tháng ngày mình bên nhau thời gian có xoa mờ niềm [âm nhạc] đầu liệu rằng xuyên số C có thứ tha cho mình Không ai người bạn hạnh phúc ta Bá đi đội lấy hếu

  Quạnh anh có nuôi tiệc không chỉ vì đối phút nóng lòng mà đánh mấtt người đã có với mình cả thành X Nếu như có thể xin đừng làm nhau đâu vì cuộc đời giải ngán ai biết ngày mai sống có ai sống qua một lần mắt nhau cây đắng buôn

  Phần kiếp sau hưa sẽ bên nhau biết được khơ vết thương xác th đâu rồi còn quá mau vậy tình cảm ta chao đâu rồi làm sao không trái tim muốn nói một lời muốn bên anh suốt cuộc đời chốt thương nhiều ở kiếp n xin đừng hẹn kiếp [âm nhạc] sâu

  Liệu giáng xuyên số có thứ tha cho mình Không ai người bạn hạnh phúc ta Bá đi đội lấy Hữu quạnh anh có nói tiệc không chỉ vì đối phút nóng lòng mà đánh mất người đã có với mình cả thành Xuân Nếu như có thể xin đừng làm nhau

  Đau vì cuộc đời giải ngan ai biết ngày mai sâu Cô ơi sống quá một lần mắt nhau cây đắng muôn phần kiếp sau hưa sẽ bên nhau biết được Khớ vết thương xác thịt đâu rồi còn quá mau vậy tình cậm tới Chu đâu rồi làm sao

  Kh Trái Tim muốn nối Một lời muốn bên anh suốt cuộc đời chốt thương nhau ở kiếp này xin đừng hẹn kiếp sâu [âm nhạc] K [âm nhạc] em muốn gì để gặp được anh sớm hơn và người nắm tay anh không phải là của

  Ta mỗi khi cô được dng lại vì không quá nặng nề rằng sẽ tâm tư của một người đến sau cô x đông người nhng lòng thì cô đơn Tại sao tình yêu lại phải tốn thương như vậy một kẻ hay mang mang vỡ con tim

  Của gỡ kh dẫu những nỗi buồn không hiểu vì sau buồn lắm anh ơi em trách than ai bây giờ cỡ sa ông ta lại sẽ nhầm duyện anh với ai n bố em lại giữ muôn V người phải tự lợ hối đi tình nhauu chú nhân

  Duyên buồn lắm anh ơi em sót thương cho Phật mình cỡ sao yêu anh mà em lại là người đế sấu em biết em sai vậy mà con tim vẫn đi sợi đường có lẽ chuyện tì mình chỉ đến thế thôi nhầm [âm nhạc] x [âm nhạc]

  Cô Xẽ đông người nhng lòng thì cố đơn Tại sao tình yêu lại phải tốn thương một kẻ hơi Mơ Mang vỡ con tim của gá khơ dẫu nhưững nỗi buồn không hiểu vì sao buồn lắt m ngi em trách thân ai Bây giờ có sao ông T lại Xẽ nhầm duyên anh

  Với ai nỡ bố em lại giữa muôn bạn người phải tự lo hoay đi tìm nhauu chố nhân duyên buồn lắm anh ơi em sót thương cho Phật mình cỡ sa yêu anh mà em lại là người đế sâu Em biết em sai quâ mà con

  Tim vẫn đi sợi đường có lẽ chuyện tình mình chỉ đến thế thô buồn lắm anh ơi buồn lắm Anh ngơ chết ngi sờ nỡ bố em lại giữ muôn vẫ người phải tự lỗi hoi đi tìm nhau chố nhân duyên buồn lắm Ani ngườii em xốt thương cho phận mình có

  Dâu yêu anh mà em lại là người đế sâu Em biết hết sơi vậy mà con tim vẫn đi sai đường l chuyện tình mình chỉ đến thế thôi nhầm [âm nhạc] xư [âm nhạc] K một đời không sướng trongm vặt lần đâu Em có kim nén đi bao u sầu sai lầm

  Phút trốc anh có ơn hần nếu đã không cần xin đừng bật tâm Anh thương thầm ai Vương vẫn đêm ngày chắc không V em có đúng như vậy đôi tay nhỏ bé kh giữ anh đ khóc thân cho một cuộc tình phải lia

  Tán anh ơi anh ơi em nào có tội mà sao anh đã buông tay em rồi chuyện từ vụn vá sâu ba sạ cờ người từng thương nhớ nay lại thở Cô ta có tốt như anh mong chờ gi em C Chắc anh hạnh phúc hơn một mái hô

  Chắng thương anh cắt lòng đừng quên em nhé Em vẫn chờ Mơ [âm nhạc] anh thươc thầm Ái Phương vấn đêm ngày chắc không phải em có đúng như vậy đôi tay nhỏ bé không giữ anh đường khước thân cho một cuộc tình phải li t Anh ơi Anh ơi Em nào có

  Thôi mà sao anh nỡ buông tay em rồi chuyện tình vụn phớ s bao dại khờ Người Từng Thương Nhớ nay lại thở Cô ta có tốt như anh mong trợc x em có trắc anh hạnh phúc hơn một mái Hồ trắng thương anh thật lòng đừng quên em

  Nhé Em vẫn chư bơ anh ơi anh ơi em nào có tôi mà sao anh nỡ buông tay em rồi chuyện từ vụn phá s bao r kh Người Từng Thương Nhớ nay lại thở Cô ta có tốt như anh mong chờ s em C

  Trắng anh hạnh phúc hơn một mái hô trắng thương anh thật lòng đừng quên em nhé Em vẫn chờ [âm nhạc] Mơ [âm nhạc] ngày mà em vui nhất là ngày em theo người trông áo hoa màu trắng miệng cười sắ đươi buồn nào hơn lúc này đôi mắt

  Khóe cay bâng khố đứng nhìn theo nôi buồn khô hu người ta cho em cuộc sống trong sang s Lụa Là phấn son cầu mong em sẽ quên tay cuộng tình một thùa ấm em nay đã phải màu đành ôm thương đâu Chúc em yên vui về sau thần trách lương duyên

  Cho anh gặp người con gái anh đã giá thương trong khi bản thân khốn khó đủ đườ thương em ngày tháng bên anh em chẳng sung sướng từ nay hãy sống tốt bên người anh đã nhường nặng tình khóc trong cơn say lòng đau lắm em đâu có hai kể từ

  Khi r xa đến nơi vẫn con ấy nấy thương em cho đến khi cản hơi thở vãn thương thật xin lỗi không thể cùng em đến cuối con đường [âm nhạc] người ta cho em cuộc sống trong sang dầu lụa là phân son cầu mộng em sẽ quên

  Anh cuộc tình một Thua ấm em năm nay đã phải màu đành ôm thương đâu Chúc em miên vui về sau thầm trách lương duyên cho anh gặp người còn gâi anh đ giá thương trong khi bản thân khổn khổ đủ đường thương em ngày Thắng bên anh em

  Chẳng suung sướng từ nay hãy sống tốt bên người anh đã nhường nặng tình khóc trong cơn say lòng đau lắm em đâu có hay kể từ khi rời xa đến nay vẫn con ơi n thương em cho đến khi cặn hơi thở vãn thương thật xin lỗi không thể cùng em

  Đến cuối con đường thầng trách lương duyên cho anh gặp người con gái anh đã rất thương trong kỳ bản thân khổn khó đủ đường thương em ngày sắng bên anh em chẳng sung sướng từ nay hãy sống tốt bên người anh đã nhường nặng tình khóc trong

  Cơn say lòng đau lắm em đâu có hay kể từ khi rời xa đến nay vẫn c ấy nấy thương em cho đến khi cản hơi thơ vẫn thương thật xin lỗi không thể cùng em đến quối con đường [âm nhạc] [âm nhạc] [Vỗ tay] anh bây giờ cũng đã có ai khác

  Rồi em lúc này thì vẫn một mình sớm tối có những điều tường chừng Xẽ mãi bên đầu nhưững đâu mà một ngày thấy trái tim đau tình yêu ai biết mai sa thế nào yêu sâu động chắc gì được ri lâ khổ đầu không

  Ít hạnh phúc phúc chă nhiều em yêu thật anh thì yêu giá dối đã bao lần em đưa tay với Nếu một người ở lại đã bao giờ trong anh biết thương hại đến em hãy chỉ là vô ta người rời đi một cách âm thầm dù em khổ đu anh cũng chẳng

  Mang để tớ có sâu người dối chá có sâu anh thấy lòng đối xạ hôm qua thiết tha nay người dừng nước l vạn vật gi duyên giố tình cảm đố gi mình trách thân ai trọn đểm người để yêu [âm nhạc] tình yêu ai biết mai sa thế nào yêu sâu

  Đậm chắc gì được dài lâu khổ đầu không ít hạnh phúc chă nhiều em yêu thật anh thì yêu gian rồi Đã bao lần em đưa tay với Nếu một người ở lại đã bao giờ trong anh biết thương hại đến em Hay chỉ là vô ta người rời đi một

  Cách âm thờ dù em khổ đu anh cũng chẳng mang đế tớ có sâu người dối trá có sâu anh thấy lòng đối xạ hôm qua thiết tha nay người dừng nước lạ vẫn vật gi Duyên s tình cảm đ gi mình tránh thân ai chọn nhầm người để y

  Yêu cứ sâ người xi trá cứ sâ Anh Thy lòng đôi xài hôm qua thiết tha nay người sớ ngược lại vạn vật gi Duyên x tình cấp đó gi mình tránh thân ai chọn nhậm người để yêu [âm nhạc] [Vỗ tay] [âm nhạc] K [âm nhạc]

  Bở mi ấy xin đừng ngấn lễ như ngày anh bước đi dường thá ban cũng ích gì người bận tớm [âm nhạc] chi giờ nơi phương xa đó nhũng gớm quạnh mình người có nhớ không nghĩa tình khó khăn còn thương nhau mãi đâu Sao giờ u

  Sầu chị mộ anh sẽ chọn đúng người thật lòng thương lấy [âm nhạc] anh bởi anh đâu Em cũng rất buồn vì mình từng yêu thương và xin anh hãy nhớ lấy tháng năm n mình đã có nhau như vậy lỡ sau này ta cho thấy nhau xin đừng ngoanh

  Đầu cả cuộc đời này em không tha thứ cho bản thân mình vì đánh mắt ai một người con gái những đang thân khóc như một đứa trẻ muộn phiên nào hơn khi em trông thân ấy thế giới của mình sánh bước bên ai Vì sao người lại đánh tâm n xế Tiếm

  Em làm [âm nhạc] hơ Chị mong anh sẽ chọn đúng người thật lòng thương lấy [âm nhạc] anh bởi anh đâu Em cũng rất buồn vì mình từng yêu [âm nhạc] thương và xin anh hãy nhớ lấy thá n Namm n mình đã có nhau như vậy lỡ sau này ta

  Trông thấy nhau xin đừng ngoanh đầu cả Quốc đời này em không tha thứ cho bản thân mình vì đánh mắt anh một người con gái những đang thân khóc như một đứa trẻ muộn phiên nào hơn khi em trông thấy thế giới của mình xánh bước bên

  Ai Vì sao người lại đánh tâm nơ xế Tiếm em làm [âm nhạc] hơ [âm nhạc] h Tạm biệt anh nhé Người Lạ Từng Thương Là Quá Khứ Em đã vui chốn ngọt ngào đã hết tình cảm cũng đã phá đớn đầu nay anh để lại cho ai bảo

  Rằng không nhớ tại sao vẫn đau trái tim em anh chơi đùa đã lâu từng là hơi thơ giờ là nỗi đau Hạnh phúc kia nay bỏ lại phía sa tình cỡm Bây giờ giống như trò đùa ai yêu thương ngái chẳng quan trọng ngữa này trái tim

  Ơi xin đừng nhớ mong người dừng nước lớ từng yêu hết lòng một chữa thương vội Lỡ trao cho người tình yêu thầy mới nước mắt lại rới chia tay nhau rồi buồn vương khắp nời anh đã vớt hết những niềm [âm nhạc] vui bảo rằng không nhớ tại sao vẫn

  Đau chơi tim em anh chơi đùa đã lâu từng là hơi thơ giờ là nỗi đu Hạnh phúc kia nơi bỏ lại phí tình cảm Bây giờ giống như trò đùa ai yêu thương ái chẳng quan trọng nữa này trái tim ơi xin đừng nhớ mong người dựng nước

  Lớ từng yêu hết lòng một chữ thương vội Lỡ trao cho người tình t yêu thầy mới nước mắt lại dưới chia tay nhau rồi buồn vương khắp mơi anh đã vứt hết những niềm vui cảm Bây giờ giống như trò đùa ai yêu thương ngài trợn quan trọng nữa này trái

  Tim ơi xin đừng nhớ mong người dựng nước lỡ từng yêu hết lng một chữ thương Vồi Lỡ trao cho người tình yêu Thy mới nước mắt lại rới chia tay nhau rồi buồn vương khắp nơi anh đã vớt hết những đ đ [âm nhạc] vui [âm nhạc]

  Những tháng ngày mình dành cho nhau là quá khứ làm ta đơn đau những kỷ niệm ngọt ngào cháo nhau chẳng thì nào Xóa cũng chẳng sẽ phải màu lúc thức dậy chẳng thấy anh đâu chẳng còn cây bên như lúc ban đầu thời gian quá tình mình độp xấu bao

  Nhiêu càng làm tim em nhói đâu Anh có hiểu tình đã phải giấu người giờ ở đâu mình em đem thấu lòng này ai thấu tình yêu chốn giấu hắt Hiếu cõi lòng chẳng còn nữa đâu tình này giỡ Giáng người sáng bên ấy để em nơi này chịu đừng đáng

  Cay lòng đầy thường nhớ Lỡ Duyên Kiếp Này biết có kiếp sau để mình thấy nhau một lần nữa [âm nhạc] Khớ [âm nhạc] lúc thức dậy chẳng thấy anh đâu chẳng còn kê bên như lúc ban đầu thời gian qua tình mình đậm xấu bao

  Nhiêu càng làm tim em nhói đau anh có Hiều tình đã phải giấu người giờ đâu mình em đem thấu lòng này ai thấu tình yêu chốn giấu hắt Hiếu cõi lòng chẳng còn nữa đâu tình này dỡ Giang người sang bên ấy để em nơi này chịu đựng đáng cay

  Lòng đầy thường nhớ lỡ xuyên kiếp này biết có kiếp s để mình thấy nhau một lần nữa Khớ tình ta phải giấu người giỡ đâu mình em đem thấu lòng này ai thấu tình yêu chôn giấu hát Hiếu cõi lòng Chẳng Còn Nữa Đâu Tình

  Đã giắng giá người sang bên ấy để em nời này chịu đựng đáng cay lòng đầy thường nhớ Lỡ Duyên Kiếp mẹ biết có kiếp sa để mình thấy nhau một lần nữa [âm nhạc] kh [âm nhạc] K [âm nhạc] chắc giờ anh đã có ai rồi mưa trong lòng

  Những em vẫn vui đấy thôi em cũng buồn em cũng sầu nhưng thôi cô cười che giấu anh với người sẽ hạnh phúc còn em đâu chắc gì anh còn nhớ em lúc này giờ anh đá vòng tay cùng anh Anh đắm say thôi hết rồi nhìn tháng ngày yêu

  Thương chốn vùi nơi ấy em khóc rồi khóc thật rồi anh ơi anh đã đi rồi sao em còn chờ chỉ là buông thôi cứ mỗi đêm về cần đau dày vỏ em mỗi tối em ngỡ là mình nhưng ai nào ngỡ chẳng phải em đâu ngộ

  Nhân yêu thương anh bay ló ghi đầm xấu hứa với em rằng anh phải hạnh phúc Đừng bận tâm em V gánh đâu Thương em cô vừa không yêu đuối Anh chính là một một phần nhịp đập dồn chặt con tim em vừa mới đây thôi nhưng anh đã đi [âm nhạc] rồi

  Chắc gì anh còn nhớ em Giờ anh đá vòng tay cùng ai anh đám say thôi hết rồi nhng tháng ngày yêu thương chôn vùi nơi ấy em khóc rồi khóc thất rồi anh ngơ anh đã đi rồi sao em còn chờ chỉ là

  Buông ố Thôi cứ mỗi đêm về cần đầu dày vỏ em mỗi tối em ngỡ là mình nhưng ai nào ngớ Chẳng phải em đâu ngộ nhân yêu thương anh b l ghi đầm sấu hứa với em rằng anh phải hạnh phúc Đừng bận tâm em

  Với gánh đau thương em cô vợ không yêu đuối Anh chính là một phần nhịp đập dồn chật con tim em vừa mới đây thôi nhưng anh đã đi rồi anh đỡ đi rồi sao em còn chờ còn đợi anh thôi cứ mỗi đêm về cần

  Đầu dày vỗ em mỗi tối em ngỡ là mình nhưng ai nào ngờ Chẳng phải em đâu ngộ nhân yêu thương anh Mã lỗ Nghi động xấu thưa với em rằng anh phải hạnh phúc Đừng bận tâm em V gánh đau thương em cô vờ

  Không yêu đuối Anh chính là một phầ nhịp đập dồn chặt con tim em vừa mới đây thôi nhưng anh đã đi gi [âm nhạc] h [âm nhạc] con đường hạnh phúc đôi ta từng bước qua cũng đã đến lúc kết thúc anh à

  Anh đã thay đối đã lừa rối tình cảm bấy lâu có lẽ thâm tâm anh chẳng muốn với đâu em thấy nhớ anh nhớ vòng tay nhớ khoảnh khắc từng đám say nhớ những chiều mưa vui đùa dưới mãi tránh êm dịu bình yên thương anh nhiều lắm Thương tấm thân

  Gây món sơ xác lui tàn thấy anh đớn đâu em đâu chịu được nỗi Hôm qua anh còn nơi đó Hôm nay tan về nơi đâu em chơi bởi giừa đêm thâ hơi thế gian sâu lắm u sầu anh ấy là cả thế giới là cả bầu trời tương lai máy này

  Chẳng còn một ấy bên cạnh em lắng lo mỗi ngày kiếp này Chỗ em xin lỗi chẳng thể bước đi cùng anh đi hết cuộc đời để xem mỗi lương duyên liệu có An Bài Tình Yêu Không Trọn vẹ nữa em đem CT giâu vào tim

  Kiếp sâu có duyên gặp lại em chẳng để lạc mắt anh [âm nhạc] đâu [âm nhạc] em thấy nhớ anh nhớ vòng tay nhớ khoanh khắc từng đám say nhớ những chiều mưa vui đùa dưới mái tranh êm dịu bình yên thương anh nhiều lắm Thương tấm thân gây

  Món sơ xác Lụi Tàn thấy anh đỡ đau em đâu chịu được Nỗ Hôm qua anh còn nơi đó Hôm nay tan về nơi đâu em chơi vớii giừa đêm thâu hơi thế gian sầu lắm u sầu anh ấy là cả thế giới là cả bầu trời tương lai m này

  Chẳng còn một ái bên cạnh em lắng ơ mỗi ngày Kiếp Này Cho Em Xin Lỗi chẳng thể bước đi cùng anh đi hết cuộc đời để xem mỗi lương duyên liệu có An Bài Tình Yêu Không Trọn vẹ nữa em đem cất giâu vào

  Tim kiếp sau có duyên gặp lại em chẳng để lạc bát anh đâu Hôm qua anh còn nơi đó Hôm nay tan về nơi đâu em chơi vớii giờa đêm thâu hơi thế gian sâu lắm ố sâu Anh ấy là cả thế giới là cả bầu trời

  Tương Lai mãi này chẳng còn một ơi bên cạnh em lắng lo mỗi ngày kiếp này cho em xin lỗi chẳng thể bước đi cùng anh đi hết cuộc đời để xem mỗi lương duyên liệu có An Bài Tình Yêu Không Trọn vẹ nữa em

  Đem cất giấu vào tim kiếp s có duyên gặp lại em chẳng để lạc mắt anh [âm nhạc] [Vỗ tay] đâu [âm nhạc] C Có phải anh yêu người khác rồi Có phải anh giờ đã thay đổi em thấy ngọt ngào trên đôi môi chẳng

  Còn như ngày đầu chúng tôi có phải anh chẳng là gì cả Chẳng thể tin bao đ lắm sây bị anh xô ng em đừng dậy xấu bao nhiêu xót ra vẫn thương anh như ngày hôm qua biết quen anh sẽ rất khó giấu trong

  Lòng bảo đá đau rồi ngày mai ai sẽ nắm tay anh Về Ngược Gió Chót Yêu anh vẫn có bước phải chấp nhận báo tốn thương có chăng mình em đơn phương để rồi Lặc Hương mấtt bao lâu để ngừng nhớ hết mong chờ thôi ước mơ vì cuộc đời em như chiếc

  Lá hô giữa miền dống T đã bao lớn đứa tay với Nếu anh về chung với đời nắng mưa cùng trôi cỡ sao hai ta ngược lố [âm nhạc] cố Phi ơi chẳng là gì cả Chẳng thể tin B bao đắp xây bị anh xuông ng em đừng dậy xấu bao nhiêu sót

  Ra vẫn thương anh như ngày hôm qua biết quen anh sẽ rất khó giấu trong lòng bảo đá đau rồi ngày mai ai sẽ nắm tay anh Về Ngược Gió chót đêu anh vẫn C Bước Phi chấp nhận báo tốn thương có chăng mình em đơn phương để rồi lạc

  Hương mtt bao lâu để ngừng nhớ hết mong chờ thôi ước mơ vì cuộc đời em như chiếc lá khốn giữa miền dống T đã bao lớn đữa tay với Nếu anh về chung với đời nắng mưa cùng trôi cỡ sao hai ta ngược lố

  Biết quên ai sẽ rất khó dấu trong lòng bảo đắn đau rồi ngày mai ai sẽ nắm tay anh về ngược gi cho đêu anh vẫn C bước phải chấp nhận báo tốn thương có chăng mình em đơn phương để rồi lạc hưa B ba

  Lâu để ngừng nhớ hết mong chờ thôi ước mơ vì cuộc đời em như chiếc lá khô giữa miền rống tô đã bao Lan đưa tay với Nếu anh về chung với đời nắng mưa cùng trôi gỡ sa hai ta Ngược [âm nhạc] Lối K

  acv_show replied 3 months ago 1 Member · 0 Replies
 • 0 Replies

Sorry, there were no replies found.

Log in to reply.

Hide picture