HÃY ĐỂ ANH YÊN REMIX | Nhật Phong ft DJ Trang Moon REMIX “CỰC CUỐN” | Đừng Làm Anh Phải Khóc REMIX

 • HÃY ĐỂ ANH YÊN REMIX | Nhật Phong ft DJ Trang Moon REMIX “CỰC CUỐN” | Đừng Làm Anh Phải Khóc REMIX

  Posted by acv_show on January 17, 2024 at 5:24 pm

  video

  Đừng làm anh phải khóc Đừng để trời bão giông đừng để hạt mưa vương Ướt mi của anh được không Đừng phiền anh nữa nhé Xin hãy để anh biết đừng gọi quá khứ về Xóa bớt chương trình làm anh phải nhớ xin hãy để anh quên đừng gọi Quá Khứ [âm nhạc]

  Chẳng ai biết anh đã khóc bao nhiều chẳng ai biết bao đêm anh chẳng còn sức em nào hay anh đã đớn đau thế nào và nào anh biết anh rồi [âm nhạc] một mình lỗi xưa ấy vẫn bước lặng lặng nhìn mình tháng năm ấy anh đã quá yêu người dại

  Nào để rồi Em đã theo một ai [âm nhạc] Đừng làm anh phải khóc Đừng để trời bão giông đừng để hạt mưa vương ngất đi của anh được không Đừng phiền anh nữa nhé Xin Hãy để anh yêu đừng gọi quá khứ ngày xưa biết chăng anh nào biết đừng xô anh

  Phải ngã Chỉ Vì Anh lỡ yêu lỡ thương em quá Thôi mà đừng làm anh phải nhớ xin hãy để anh quên đừng gọi Quá Khứ [âm nhạc] Đừng làm anh phải khóc Đừng để trời đau rộng đừng để hạt mưa vương ngất ngây của anh được không Đừng phiền anh nữa nhé

  Xin hãy để anh biết đừng gọi quá khứ về xua bớt chân chênh số anh phải ngã Chỉ Vì Anh lỡ yêu lỡ thương em quá Thôi mà đừng làm anh phải nhớ xin hãy để anh quên đừng gọi quá khứ vì sẽ nát tim anh em từng đêm

  Qua hãy khóc Đừng để trời bão giông đừng để hạt mưa vương ngất đi của anh đừng phiền anh nữa nhé Xin Hãy để anh yêu đừng gọi quá khứ rồi [âm nhạc] mà đừng làm anh phải nhớ xin hãy để anh quên người gọi quá [âm nhạc]

  acv_show replied 2 months, 4 weeks ago 1 Member · 0 Replies
 • 0 Replies

Sorry, there were no replies found.

Log in to reply.

Hide picture