[VŨ ĐIỆU “VỢ NHẶT” – PHỐ ĐI BỘ] PHƯƠNG MỸ CHI x DTAP – ĐẨY XE BÒ Dance By B-Wild From Vietnam

 • [VŨ ĐIỆU “VỢ NHẶT” – PHỐ ĐI BỘ] PHƯƠNG MỸ CHI x DTAP – ĐẨY XE BÒ Dance By B-Wild From Vietnam

  Posted by BWildOfficial on January 18, 2024 at 5:48 am

  video

  [âm nhạc] mất túp lều tranh và hai trái tim siêu chân thành niềm vui ngày xưa vài ba bữa no nên là yêu giời ơi đừng điệu người ta có con đâu nuông chiều buốt mắt Mái Tóc Thầy un nói ừ là yêu sao bây giờ chẳng

  Giống nhau tình yêu ở trong vẫn nhận người ta Đếm nhanh rồi đi hợp tan Cũng nhanh tan hợp mì giờ tốt nhất Mau hợp tác đến nhanh tăng hơn tình yêu của anh ở đây sao chẳng nói câu này muốn ăn cơm trắng bây giờ lại đây mà đẩy xe bò với

  Ai muốn ăn cơm trắng bây giờ lại đầy mai đánh xe mà ơ mà lấy xe bỏ màn read [âm nhạc] sao bây giờ chẳng giống như tình yêu ở trong phận nhạt người ta đến nhanh rồi đi hợp tan Cũng nhanh tan hợp mỳ giờ tốt

  Nhất Mau hợp âm để nhanh tăng hợp tình yêu của anh ở đây sao chẳng nói Bánh Đúc Người xưa Gió Thoảng thơm nồng một câu đưa đây tình em đỗ đầy đóng bát ngọc Sơn xứ nước lên mình sẽ duyên mới cười quen lắm đường muốn hát nữa [âm nhạc] đi em

  [âm nhạc] muốn ăn cơm trắng bây giờ lại đây mà Đây sẽ bỏ với anh muốn ăn

  BWildOfficial replied 2 months, 4 weeks ago 1 Member · 0 Replies
 • 0 Replies

Sorry, there were no replies found.

Log in to reply.

Hide picture