in

DJAWA Photo – Bambi (밤비): “iila illa” (144 ảnh)

Thông tin bộ ảnh này:
Tên bộ ảnh: DJAWA Photo: “iila illa”
Người mẫu: Bambi (밤비)
Tổng số ảnh: 143 ảnh + 1 cover
Dung lượng: 2.94GB
Kích cỡ ảnh: 6000×9000

Chú ý:
– Ảnh xem online có kích cỡ nhỏ hơn ảnh gốc và có đóng dấu lên ảnh.
– Ảnh ở link download là ảnh có kích cỡ rất lớn và không có đóng dấu!
– Khuyến cáo nên tải bộ ảnh về để có chất lượng ảnh tốt nhất!


What do you think?

87 Points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

XIUREN No.3920: Wu Xue Yao (吴雪瑶) (37 ảnh)

HuaYang Vol.470: Ai Jing Xiang (艾静香) (50 ảnh)